Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2018

  •   Thứ tư - 02/05/2018 05:08
  •   735
  •  0
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 1149-CV/BTGTU
V/v định hướng công tác
tuyên truyền trong tháng 5/2018
 
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phú Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Kính gửi: - Sở Thông tin - Truyền thông,
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh.
                    --------
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 5 năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018;việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnhđạo tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số: 75/KH-UBND, ngày 29/3/2018 củaỦy ban nhân dân tỉnh; tuyên truyềnChương trình hành động số: 02/CTr-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018.
2. Tuyên truyền các kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII: Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 05/3/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 11/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảngvề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số số 59-KH/TU, ngày 11/4/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 11/4/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
3. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quảviệc thực hiệnNghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung làm rõ những cách làm hay, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả thực chất, tác động tích cực và lan tỏa trong xã hội.
4.Tiếp tục tuyên truyền về kết quảchuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳngđịnh và làm rõ đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự nhất quán trong đường lối đối ngoại đa phương, rộng mở, toàn diện, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền dân tộc, thể chế chính trị và lợi ích của mỗi nước; góp phần vào sự phấn đấu cho hòa bình và phát triển chung.
5. Tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức Singapore và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 từ ngày 25-28/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; khẳngđịnh mụcđích của chuyến thăm là nhằm tăng cường sự tin cậy, gắn bó trong quan hệ song phương, đồng thời thảo luận phương hướng, cách tiếp cận theo tư duy mới, sáng tạo nhằm tạo bước đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam - Singapore trong thời gian tới.
6.Tuyên truyền về công tác bảo đảm anh ninh trật tự trước tình hình phức tạp liên quan đến biển Đông; việc thông tin, tuyên truyền về biển đảo, về quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước phải đảm bảo đúng quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình thông tin trên mạng xã hội, blog cá nhân để kịp thời đấu tranh phản bác các nội dung thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.
7. Tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; tuyên truyền Thông tri số 05-TT/TU, ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
8. Tuyên truyềnChỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); việc thực hiệnChỉ thị số: 03/CT-UBND, ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018” và Kế hoạch số: 73/KH-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), kết hợp sơ kết đánh giá, biểu dương khen thưởng công tác nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018.
9. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018;tiếp tục tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 với chủ đề: “tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm” theo tinh thần Kế hoạch số: 74/KH-UBND, ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
10. Tuyên truyền công tác phòng, chống cháy rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, phòng, chống dịch bệnh phát sinh khi thời tiết giao mùa; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường...; công tác đấu tranh, xử lý các hành vi đánh bạc, cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật theo Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này, các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ theo Chỉ thị số: 01/CT-UBND, ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
11. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng trong tháng như: Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018); kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2018); kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2018); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)…
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5 năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Trung tâm Thông tin,
- Phòng TT-VHVN (2 bản),
- Lưu VP Ban.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Trương Văn Phương
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 770

Hôm qua: 1,305

Tháng hiện tại: 18,914

Tháng trước: 50,785

Tổng lượt truy cập: 1,001,718

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây