Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6.2018

  •   Thứ năm - 07/06/2018 04:13
  •   302
  •  0
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 1198-CV/BTGTU
V/v định hướng công tác
tuyên truyền trong tháng 6/2018
 
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phú Yên, ngày  31 tháng 5 năm 2018
Kính gửi: - Sở Thông tin - Truyền thông,
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh.
                    -----
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 6 năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền các kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII: Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 05/3/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 11/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảngvề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số số 59-KH/TU, ngày 11/4/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 11/4/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
2. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quảsau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiệnNghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, trong đó tập trung làm rõ những cách làm hay, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả thực chất, tác động tích cực và lan tỏa trong xã hội.
3. Tuyên truyền sâu rộng về thành công Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trong đó làm rõ những quyết sách hệ trọng mà Trung ương thông qua tại Hội nghị là nền tảng chính trị để đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế thành công; tập trung tuyên truyền nội dung các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
4. Tuyên truyền chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Nhật Bản, khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; tăng cường quan hệ gần gũi và sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản - Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.
5. Tuyên truyền những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, khẳngđịnh những thành tựuđạt được là nhờ có sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp, tinh thần thi đua yêu nước của nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế...
6.Tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự trước tình hình phức tạp liên quan đếnBiển Đông; việc thông tin, tuyên truyền về biển đảo, về quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước phải bảo đảm đúng quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình thông tin trên mạng xã hội, blog cá nhân để kịp thời đấu tranh phản bác các nội dung thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.
7.Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); việcthực hiệnChỉ thị số: 03/CT-UBND, ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018” và Kế hoạch số: 73/KH-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), kết hợp sơ kếtđánh giá, biểu dương khen thưởng công tác nhân rộngđiển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2018.
8. Tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 theo Hướng dẫn số: 01/HD-UBND, ngày 08/5/2018 củaỦy ban nhân dân tỉnh; tuyên truyềnTháng hành động vì trẻ em năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.
9. Tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý công trình và bảo đảm vệ sinh môi trường các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.Các cơ quan báo chí quan tâm xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, bảo vệcông trình thủy lợi và việc bảo đảm vệ sinh môi trường; kịp thời thông tin cổ vũ, biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời lên án, phê phán những địa phương, đơn vị, cá nhân vi phạm, thực hiện không tốt công tác quản lý, bảo vệ, bảo đảm vệ sinh môi trường trên hệ thống các công trình thủy lợi.
10.Tiếp tục tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018;tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, phòng, chống dịch bệnh mùa hè; phòng chống tai nạn thương tích; cảnh báo tình trạng đuối nước ở trẻ em trong dịp hè; công tác phòng, chống cháy rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu,công tác bảo đảm vệ sinh môi trường...; công tác đấu tranh, xử lý các hành vi đánh bạc, cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật theo Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này, các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ theo Chỉ thị số: 01/CT-UBND, ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 11. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng trong tháng như: Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2018); kỷ niệm 46 năm Ngày Môi trường thế giới (05/6/1972 - 05/6/2018); kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2018)…
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 6 năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Trung tâm Thông tin,
- Phòng TT-VHVN (2 bản),
- Lưu VP Ban.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Trương Văn Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 2,522

Hôm qua: 2,290

Tháng hiện tại: 32,327

Tháng trước: 51,420

Tổng lượt truy cập: 964,346

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây