Chương trình công tác trọng tâm năm 2017

  •   Chủ nhật - 12/02/2017 22:53
  •   3438
  •  0
logo Hoi 
HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
BAN CHẤP HÀNH
_______________
Số:  01/CTr-BCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Phú Yên, ngày  13   tháng 01  năm 2017
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017
__________
 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 08/11/2016 của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. BCH Hội LHPN tỉnh xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2017 như sau:
I. QUÝ I/2017
1. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho cán bộ Hội qua các thời kỳ, các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên PN nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa...và tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ vui xuân đón Tết Đinh Dậu với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội: Mừng Đảng, mừng xuân, 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), 1977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 107 năm ngày Quốc tế PN 8/3, Đại hội đại biểu PN Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
- Cấp tỉnh:
+ Tổ chức đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Phú Yên tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Tổ chức giao lưu gặp mặt cán bộ Hội chuyên trách 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.
+ Tổ chức Hội thao phụ nữ Phú Yên.
3. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
4. Tập trung lãnh đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, NQ TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ “Một số cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/02/2014 của BTV Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.
5. Tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua giữa Hội LHPN các huyện/thị xã/thành phố và tương đương.
QUÝ II/2017
1. Tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI. Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết ĐH Phụ nữ các cấp. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động chào mừng 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4), giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 127 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). 
2. Tham mưu cấp ủy Đảng, chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
3. Triển khai Tiểu đề án 4 “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số”; Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh, bền vững đến năm 2020”; Chiến lược về công tác Dân tộc đến năm 2020; Đề án “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Đề án 343 về tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước;  Các chương trình phối hợp có liên quan đến phụ nữ trẻ em như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm mua bán người; các đề án tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ theo các đề án đã được Chính phủ phê duyệt …
4. Triển khai Nghị quyết số 06/NQ-BCH về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay” và kế hoạch thực hiện chiến lược về công tác dân tộc đến năm 2020.
5. Phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật 18/4; tổ chức ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên truyền Luật HN&GĐ, rà soát nắm bắt tình hình quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Tổ chức Hội thi cấp tỉnh nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2017).
6. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; Phát động Cuộc vận động Phụ nữ tiết kiệm hỗ trợ mua thẻ BHYT cho phụ nữ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
7. Tổ chức Hội nghị lần thứ 3 BCH Hội LHPN tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động Hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
QUÝ III/2017
1. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà mẹ VNAH, mẹ liệt sĩ, các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7… Chỉ đạo, tổ chức các họat động kỷ niệm 82 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
2. Phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước; Tổng kết 10 năm tuyên truyền thực hiện luật Bình đẳng giới .
Quý IV/2017:
1. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
-  Cấp tỉnh:
+ Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI,  Điều lệ Hội LHPN Việt Nam gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI và NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
+ Tổ chức diễn đàn nữ doanh nhân và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
2. Tổ chức Hội nghị lần thứ 04 BCH Hội LHPN tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng kết, đánh giá phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tổng kết hoạt động nguồn vốn nhận ủy thác với Ngân CSXH.
Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của BCH Hội LHPN tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, yêu cầu Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và tương đương, các Ban tỉnh Hội bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội, của địa phương, đơn vị và sự chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, sự phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan.
 
Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh Hội;
- BCH Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN các huyện/TX/TP, ĐVTT;
- VP, các Ban tỉnh Hội;
- Lưu: VT.
    TM. BAN CHẤP HÀNH
(đã ký)
 
Đặng Thị Hồng Nga
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 2,209

Hôm qua: 2,522

Tháng hiện tại: 34,383

Tháng trước: 51,420

Tổng lượt truy cập: 966,402

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây