Phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

  •   Chủ nhật - 04/02/2018 21:40
  •   152
  •  0
Năm 2017, các cấp Hội và tầng lớp phụ nữ trong tỉnh với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, phát triển”, đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục những khó khăn, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chương trình công tác của Hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động. Các hoạt động Hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ trong tỉnh.
Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, đặc biệt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI được chú trọng thường xuyên bằng nhiều hình thức, cách thức đa dạng, phong phú, linh hoạt.
Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu giao ước thi đua cho các huyện, tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hoạt động tập huấn, truyền thông và Hội thi “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” để nâng cao nhận thức hội viên phụ nữ và nhân dân; các cấp Hội lồng ghép các hoạt động Hội, duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt 624 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 1.695 thành viên; đăng ký giúp đỡ trên 224 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” có địa chỉ và tiêu chí giúp đỡ cụ thể; 112/112 cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện công trình phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thiết thực, phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng 11/19 tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị.
Đến nay, 100% chi hội duy trì và xây dựng nhiều mô hình học tập theo gương Bác; duy trì địa chỉ an sinh xã hội; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và nhiều mô hình hoạt động phong phú, hiệu quả hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được các cấp Hội quan tâm, tích cực triển khai, vận động, phối hợp xây dựng được 14 căn nhà (mái ấm tình thương, đại đoàn kết, nhà tình nghĩa) trị giá trên 734 triệu đồng; tổ chức các hoạt động thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, trong cơn bão số 12 vừa qua, Tỉnh Hội đã kịp thời chỉ đạo, huy động các nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ 3731 suất quà, trị giá trên 2,1 tỷ đồng .
Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được các cấp Hội triển khai với nhiều hình thức phong phú. Thông qua các hoạt động ủy thác, hỗ trợ tiếp cận với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp Hội đã giúp gần 50 nghìn hộ hay trên 1.280 tỉ đồng; nhiều chị có kinh tế khá giúp đỡ các chị có hoàn ảnh khó khăn;  có 100% cơ sở Hội giúp 112 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo; 1.000 phụ nữ hộ cận nghèo, 130 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vận động, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Hội tăng cường hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện các mô hình sản xuất theo hướng liên kết hộ, giới thiệu đào tạo chuyển giao khoa học kĩ thuật, tạo việc làm; với nhiều các thức giúp đỡ 80 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
Được coi là hai khâu đột phát trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện giám sát và phản biện xã hội luôn được Hội chú trọng. Đã phát triển gần 3 nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay trên 160 nghìn chị, hội viên nòng cốt 30.105 chị, chiếm 22,2%. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Trong năm, Tỉnh Hội đã thành lập đoàn giám sát trực tiếp, tham gia thành viên các đoàn giám sát của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; các cấp hội từng bước chủ động, khẳng định vai trò của Hội trong hoạt động giám sát... Nhiều vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phụ nữ được chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm giải quyết, góp phần củng cố niềm tin pháp lý, niềm tin của cán bộ, hội viên đối với tổ chức Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
IMG 1226
Thường trực Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen các tập thể có thành tích năm 2017

Đạt được kết quả nổi bật trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; sự nỗ lực, đoàn kết, phấn đầu vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.
Năm 2018, các cấp bộ Hội trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm qua, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ thường xuyên của Hội; thực hiện đạt các chỉ tiêu cơ bản năm 2018 đề ra. Trong đó chú trọng một số hoạt động: tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá; triển khai thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch trong Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; triển khai thực hiện đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, tiểu đề án “Tuyên truyền phòng, chống mua, bán người tại cộng đồng” giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tích cực triển khai thực hiện Năm chủ đề “An toàn thực phẩm” 2018 do Hội LHPN Việt Nam phát động. Tiếp tục xây dựng kế hoạch củng cố và nhân rộng mô hình tập hợp, thu hút các đối tượng phụ nữ tham gia tổ chức Hội, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi Hội.
Với tinh thần, khí thế trước thềm năm mới 2018, tôi kỳ vọng cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp tiếp tục phấn đấu đưa phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển, vì sự tiến bộ của phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên phát triển nhanh, bền vững./.
Đặng Thị Hồng Nga - UVBCHTW Hội, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 1,078

Hôm qua: 2,209

Tháng hiện tại: 35,373

Tháng trước: 51,420

Tổng lượt truy cập: 967,392

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây