QUYẾT TÂM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀO CUỘC SỐNG

  •   Thứ ba - 18/04/2017 03:20
  •   928
  •  0
20170309 090112 Copy
Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đ/c UV BCH Hội LHPN Việt Nam khóa XII.
ẢNH: TRƯỜNG XUÂN
Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra từ ngày 07-09/3/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương trong cả nước; các vị lão thành cách mạng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Đặc biệt là sự có mặt của 1.155 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, các ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền  khác nhau trong cả nước.    
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cho biết nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, vận động, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động ủy thác, hỗ trợ tiếp cận vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các hoạt động tài chính vi mô, các cấp Hội đã hỗ trợ gần 5,4 triệu lượt hộ nghèo (trong đó trên 2,4 triệu lượt hộ do phụ nữ làm chủ) và trên 430 nghìn hộ phụ nữ nghèo đã thoát nghèo; thành lập được trên 6.500 mô hình kinh tế hợp tác, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Các cấp Hội đã vận động được trên 1.000 tỷ đồng để thường xuyên chăm lo các gia đình chính sách, gia đình các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; thăm hỏi kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai; vận động, xây dựng, sửa chữa gần 20.000 mái ấm tình thương (vượt 97% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra). Nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cấp Hội đã đề xuất thành công 119 chính sách, trong đó có những chính sách tác động tích cực tới đời sống của phụ nữ, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Điển hình là chính sách giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ nữ cấp cơ sở; hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số… Những nỗ lực, đóng góp của hội viên, phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý 16.587 huân, huy chương các loại; 2.399 chị được phong tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước; các cấp Hội được tặng 36 Huân chương Độc lập các hạng, 285 Huân chương Lao động các hạng, 53 Cờ thi đua Chính phủ, 787 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đàm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Các cấp Hội sẽ đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ. Đồng thời, các cấp Hội tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn; thúc đẩy, khích lệ thần khởi nghiệp, liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề của chính mình, của gia đình cũng như toàn xã hội. Đồng thời, Hội sẽ tạo các diễn đàn để chị em trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các vấn nạn bạo lực, xâm hại sẽ được quan tâm hơn nữa với sự lên tiếng mạnh mẽ của hệ thống Hội và huy động sự tham gia của toàn xã hội.
Cùng với phụ nữ cả nước, các cấp Hội và phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng lời hiệu triệu của Đại hội, tăng cường đoàn kết, quyết tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để giúp phụ nữ phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động phụ nữ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đa dạng hóa nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, lấy quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ làm mục tiêu… Qua đó huy động được sức mạnh các tầng lớp phụ nữ ra sức thi đua, hoạt động, từng bước đưa Nghị quyết của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống, cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành những công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp hiệu quả để khẳng định sự đúng đắn, tính khoa học và giá trị thực tiễn của Nghị quyết đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ./.
Văn phòng Hội LHPN tỉnh
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 8

Hôm nay: 1,058

Hôm qua: 916

Tháng hiện tại: 9,973

Tháng trước: 34,402

Tổng lượt truy cập: 1,027,179

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây