Xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh

  •   Thứ năm - 12/01/2017 04:05
  •   11792
  •  0
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong những chương trình hành động quan trọng của Hội LHPN tỉnh đang được tích cực triển khai. Báo Phú Yên giới thiệu ý kiến xung quanh các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tại hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI lần thứ 2 vừa tổ chức mới đây…

CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH ĐẶNG THỊ HỒNG NGA: Tập trung triển khai 3 giải pháp của chương trình hành động

Những năm qua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh đã được các cấp Hội LHPN Phú Yên tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. 100% Hội LHPN xã, phường, thị trấn đều có chi, tổ hội tổ chức sinh hoạt định kỳ theo tháng, quý. Ngoài ra, do nhu cầu thực tế, Hội Phụ nữ trong cơ quan chuyên trách cấp tỉnh, Hội Phụ nữ khối Đảng - đoàn thể ở huyện Tây Hòa, Đông Hòa cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động. Sau đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp trong tỉnh được trẻ hóa, năng động, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và cơ bản đạt chuẩn chức danh cán bộ theo quy định.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 về “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, thời gian tới, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung triển khai 3 giải pháp lớn. Một là nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở; tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên. Hai là tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức Hội cơ sở định kỳ; rà soát đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên; kịp thời định hướng, hướng dẫn Hội cơ sở giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức sinh hoạt Hội, quản lý hội viên. Ba là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện; tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp; chủ động tham mưu cho cấp ủy về công tác Hội, công tác cán bộ nữ; thực hiện tốt công tác giới thiệu cán bộ nữ ưu tú cho Đảng…

CHỦ TỊCH HỘI LHPN XÃ SƠN HỘI (HUYỆN SƠN HÒA) HỜ BÁ THỊ TEM: Đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu

Để xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN xã Sơn Hội đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu. Sơn Hội có 8 thôn, trong đó có 56% là đồng bào dân tộc thiểu số, trên 30% đồng bào tôn giáo (Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành), đó cũng là một trở ngại lớn trong công tác tuyên truyền, vận động của Hội. Hiện nay, việc tuyên truyền chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng gặp không ít khó khăn. Thời gian qua, tổ chức Hội thành lập các mô hình câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình không sinh con thứ 3” để thu hút hội viên và chị em tham gia để từ đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em địa phương chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, hoạt động Hội, Luật Hôn nhân - Gia đình… Được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương mà phong trào, phụ nữ của Hội LHPN xã Sơn Hội ngày càng chuyển biến tốt hơn. Hội xây dựng kế hoạch trong thời gian đến sẽ gặp các bí thư chi bộ, các già làng uy tín ở các thôn để phối hợp xây dựng một mô hình hoạt động cho những chị em ít tham gia tổ chức Hội. Thông qua đó, Hội sẽ tiếp cận chị em tốt hơn, thuận lợi hơn tuyên truyền vận động phụ nữ địa phương tích cực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội Phụ nữ cấp trên.

CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN TÂY HÒA LÊ THỊ HỒNG LƯU: Nâng cao chất lượng chi, tổ Hội cơ sở

Thực hiện phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”, các cấp Hội LHPN huyện Tây Hòa không ngừng kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 100% cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 2 lần trong nhiệm kỳ; 100% chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở trực tiếp triển khai, phổ biến các nội dung công việc của Hội tại các buổi sinh hoạt hội viên định kỳ cũng như sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ phụ nữ. Hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở, đặc biệt là chi hội, tổ phụ nữ; phát triển đội ngũ hội viên nòng cốt; tích cực xây dựng quỹ Hội. Đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn về vốn vay phát triển kinh tế, nuôi con khỏe dạy con ngoan, xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”… hỗ trợ phụ nữ phát huy vai trò trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho chị em; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các chương hình, hoạt động Hội phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Xây dựng các mô hình kết nghĩa giữa “Tổ phụ nữ có đạo” với “Tổ phụ nữ lương giáo”; mô hình kết nghĩa giữa “Tổ phụ nữ dân tộc thiểu số” với “Tổ phụ nữ người Kinh”; mô hình tập hợp các nhóm đối tượng theo nhu cầu, lứa tuổi, ngành nghề. Qua đó tỉ lệ hội viên tham gia tổ chức Hội ngày càng tăng, chất lượng hoạt động Hội ngày càng được nâng lên, đời sống tinh thần vật chất của chị em trên địa bàn ngày càng được cải thiện.

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN: Xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, thu hút hội viên

Điểm nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an Phú Yên thời gian qua là tập trung xây dựng nhiều mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thực hiện công trình thi đua đặc biệt “Phụ nữ Công an Phú Yên hướng về cơ sở, vì bình yên cuộc sống, giúp đỡ phụ nữ trẻ em nghèo”, năm qua, các Hội cơ sở đã giúp 38 địa chỉ an sinh xã hội với số tiền từ 200.000-1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Hội còn tích cực triển khai các phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác như: “Heo đất tình người”, “Quỹ tấm lòng vàng”, “Tiết kiệm vì địa phương thân yêu”, “Hũ gạo tình thương”; các chương trình xã hội “Cùng em đến trường”, “Bữa ăn từ thiện”, “Mùa đông ấm áp”… tặng hàng trăm áo trắng, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh nghèo, hàng ngàn quần áo ấm, chăn mền cho người nghèo các xã miền núi, hàng ngàn suất ăn cho bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn. Cùng với đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục hội viên phấn đấu rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, duy trì các CLB “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ 2 giỏi”, tổ chức các hoạt động hội thi, tọa đàm với các chủ đề “Nữ chiến sĩ Công an Phú Yên vì bình yên cuộc sống”, “Phụ nữ công an vững pháp luật, giỏi nghiệp vụ”… Các mô hình, chương trình, hoạt động này đã góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường để hội viên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Qua đó thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Công an Phú Yên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”.

 NGỌC DUNG (thực hiện)

Nguồn tin: www.baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 1,058

Hôm qua: 916

Tháng hiện tại: 10,005

Tháng trước: 34,402

Tổng lượt truy cập: 1,027,211

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây