Văn bản theo cơ quan ban hành: Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 07/HD-BTV 01/11/2017 Hướng dẫn Thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội LHPN Việt Nam với Hội Khuyến học Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020
2 120/KH-BTV 03/11/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong hệ thống Hội
3 118 /KH-BTV 30/10/2017 Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021
4 07 CTPH/HLHPN-BĐBP 13/10/2017 Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh, trật tự khu vực biên giới biển” giai đoạn 2017 - 2022
5 65/BC-HLHPN-BTG 17/10/2017 Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2013 - 2017
6 32/TB-BTV 01/11/2017 Thông báo Lịch truyền thông nhóm tại cộng đồng một số chuyên đề, chương trình phối hợp của Hội LHPN tỉnh năm 2017 (Đợt 2)
7 113/KH-BTV 09/10/2017 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam”
8 01/QĐ-BTV 29/09/2017 Quy định Về công tác thông tin báo cáo của các cấp Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
9 06/HD-BTV 19/09/2017 Hướng dẫn Triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”
10 94/KH-BTV 15/09/2017 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
11 04/HD-BTV 03/08/2017 Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
12 05/HD-BTV 13/09/2017 Hướng dẫn Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến Trong thực hiện phong trào thi đua và công tác Hội
13 83/KH-BTV 07/09/2017 Kế hoạch Mở lớp tập huấn Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới” và tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
14 197/BTV-TG 16/08/2017 Công văn đề nghị báo cáo số liệu về các tôn giáo
15 189/BTV-TG 04/08/2017 Công văn định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8 năm 2017
16 188/BTV-TG 04/08/2017 Công văn hưởng ứng các cuộc thi viết và sáng tác
17 190/BTV-TG 07/08/2017 Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
18 78/KH-BTV 13/07/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực" năm 2017
19 02/HD-BTV 23/06/2017 Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
giai đoạn 2017-2022
20 02/NQ-BCH 06/07/2017 Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 3 Hội LHPN tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021
21 70/KH-BTV 31/05/2017 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
22 66/KH-BTV 17/05/2017 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”
23 129/CV-BTG 02/06/2017 Công văn định hướng thông tin, tuyên truyền về hiện tượng tôm hùm nuôi chết hàng loạt ở thị xã Sông Cầu
24 01/QC-BTV 15/05/2017 Quy chế Hoạt động thi đua cụm của Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố Và đơn vị LLVT
25 106/BTV-VP 15/05/2017 Công văn phân công các cụm trưởng thi đua năm 2017
26 105/BTV-VP 15/05/2017 Công văn ban hành khung điểm cho nội dung cụm thi đua Hội LHPN các huyện thị xã, thành phố và LLVT năm 2017
27 02/HD-BTV 14/04/2017 HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia”
và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” năm 2017
28 55/KH-BTV 14/04/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
29 54/KH-BTV 10/04/2017 Kế hoạch Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XI
30 08/TB-BTV 10/04/2017 Thông báo Lịch truyền thông nhóm tại cộng đồng một số chuyên đề, chương trình phối hợp của Hội LHPN tỉnh năm 2017
31 49/KH-BTV 03/04/2017 Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
32 48/KH-BTV 28/03/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” năm 2017
33 47/KH-BTV 23/03/2017 Kế hoạch Thực hiện kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” Giai đoạn 2017-2022
34 664 /SVHTTDL-HLHPN 15/03/2017 Kế hoạch Triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội LHPN Việt Nam về công tác gia đình năm 2017
35 36 /KH-BTV 01/03/2017 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền “Đề án trợ giúp người khuyết tật”, năm 2017
36 59/BTV-TG 07/03/2017 Công văn Ttham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Phú Yên năm 2017
37 34/KH-BTV 23/02/2017 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017
38 05/KH-BTV 06/02/2017 Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức
phát triển toàn diện năm 2017
39 01/HD-BTV 23/01/2017 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các ngày kỷ niệm của Hội trong năm 2017
40 06/CTHĐ-BCH 13/01/2017 Chương trình hành động Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia bảo vệ môi trường
41 03/CTHĐ-BCH 13/01/2017 Chương trình hành động V/v Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác đối ngoại nhân dân
42 02/KH-BTV 06/01/2017 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 107 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
43 05/HD-BTV 30/09/2016 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)
44 91/KH-BTV 29/09/2016 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện từ nay đến năm 2021
45 88/KH-BTV 16/09/2016 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016) và Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10)
46 68/KH-BTV 02/08/2016 Triển khai công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 50

Máy chủ tìm kiếm: 3

Khách viếng thăm: 47

Hôm nay: 1,009

Hôm qua: 963

Tháng hiện tại: 21,831

Tháng trước: 52,777

Tổng lượt truy cập: 647,127

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây