Tài liệu thông tin tuyên truyền về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và việc triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh

  •   Chủ nhật - 07/05/2017 21:15
  •   311
  •  0
Đính kèm tệp:
434q0virg1lnuxal0pomnz2k2s5zwjvdz0961.doc 92.00 KB

I- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân;tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”.
Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết Đại hội đã xác định 4 nhóm giải pháp đột phá, gồm:
(1) Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nam Phú Yên và xúc tiến đầu tư các dự án lớn về du lịch; tạo điều kiện để Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động.
(2) Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng.
(3) Tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.
(4)Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư cởi mở, lành mạnh.
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời ban hành6 chương trình hành động
[1],Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 nghị quyết[2]và nhiều chỉ thị, kế hoạch để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhất là 4 nhóm giải pháp đột phá.Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực:Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; môi trường đầu tư được cải thiện tốt hơn, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, chiến lược trong và ngoài nước đến tìm hiểu, xúc tiến đầu tư; công tác an sinh xã hội được bảođảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.
II- VỀCÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
- Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Hoạt động của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ luôn bảo đảm đúng Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, giữ vững được sự đoàn kết nhất trí. Các nội dung, vấn đề trước khi quyết địnhđều được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy chuẩn bị chu đáo, tổ chức thảo luận dân chủ, có tranh luận, bảođảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, nhất là đối với các vấn đề về kinh tế-xã hội, công tác tổ chức, cán bộ, kỷ luật đảng... Những vấn đề cụ thể mà Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, quyết định đều đúng thẩm quyền và được văn bản hóa.
- Phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy là sâu sát, linh hoạt, quyết liệt, cụ thể, theo tinh thần “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”.
III- MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT ĐẠT ĐƯỢC
Qua hơn 1,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh có bướcchuyển biến quan trọngvà đạt được kết quảtích cực trên nhiều mặt. Nổi bật là:
- Đã đề ra và triển khai quyết liệt một số chủ trương mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đáng chú ý làchủ trương về “Năm Doanh nghiệp Phú Yên- 2016”được triển khai mạnh mẽ,với nhiều việc làm thiết thực
[3], bước đầu mang lại kết quả tích cực, môi trường đầu tư của tỉnh thông thoáng hơn;đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, chiến lược trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và xúc tiến đầu tư vào tỉnh.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng có ý nghĩa quan trọng về kinh tế- xã hội, như: Tuyến đường tránh trú bão Sông Cầu-Đồng Xuân, Tiểu dự án 2-đường từ Nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Tiểu dự án 3-đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông, Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba, Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, Tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước-Phú Hải… Đồng thời, khởi công triển khai một số dự án như: Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1), Dự án đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1); tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai xây dựng Trung tâm thương mại Vincom Tuy Hòa-Phú Yên…
- Tỉnh đã đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh bạn đến thăm và làm việc tại tỉnh, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân.
- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng.Hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực theo tinh thầnkhẩn trương, quyết liệt, chặt chẽ, sát người, sát việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh.
IV- VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN LỚN MÀDƯ LUẬN XÃ HỘI QUAN TÂM
1- Dự án Tuyến đường đi bộ dọc đường Độc Lập-giai đoạn 1 (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến giáp Khu Resort Thuận Thảo)
- Đây là một trong những dự án nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.
- Tổng quan về dự án: Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnhlàm chủ đầu tư; có tổng chiều dài 1,15 km trên diện tích khoảng 5,95 ha (bao gồm phần cải tạo Quảng trường 1/4),với 10 hạng mục chính (gồm: Đường đi bộ phía Đông, vỉa hè phía Tây, sân chơi, mô hình đá dĩa, bó nền chắn cát tại vị trí phía Đông, bãi đậu xe, nhà vệ sinh và nhà tắm nước ngọt, cây xanh, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật, cải tạo Quảng trường 1/4); tổng vốn đầu tư gần 68,5 tỷ đồng (sử dụng vốn ngân sách nhà nước); thời gian thực hiện năm 2016 -2017.
- Mục tiêu đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư tại các bãi biển; quảng bá hình ảnh thành phố Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung, góp phần thu hút khách du lịch, tạo điều kiện phát triển ngành du lịch của tỉnh;đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.
- Tình hình triển khai dự án:Đến nay, dự án Tuyến đường đi bộ dọc đường Độc Lập-giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị cho thành phố Tuy Hòa,được đông đảo nhân dân và du khách đánh giá cao.
2- Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1)
- Đây là một trong những dự án nhằm cụ thể hóa nhóm giải pháp đột phá thứ 1 trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu Kinh tế Nam Phú Yên; tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động và Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thịxanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.
- Tổng quan về dự án: Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 318,9 tỷ đồng (vốn thực hiện từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn vốn khác theo quy định pháp luật, trước mắt ứng vốn nguồn kết dư ngân sách tỉnh để thực hiện); diện tích sử dụng đất khoảng 54,7ha; địa điểm đầu tư thuộc các phường Phú Đông và Phú Thạnh; thời gian thực hiện từ năm 2016-2018; hình thức đầu tư là xây dựng mới.
- Mục tiêu đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, không gian đô thị khu vực phía Nam thành phố Tuy Hòa, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đưa thành phố Tuy Hoà trở thành đô thị loại I sau năm 2020; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tưvào khu vực đô thị Nam thành phố Tuy Hòa; tạonguồn thu ngân sách phục vụ đầu tư phát triển. 
- Tình hình triển khai dự án: Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tháng 8/2016. Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định. Nhà thầu đã triển khai thi công san nền từ tháng 11/2016. Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, giám sát và cơ quan chức năng liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Việc hút cát sông Đà Rằng để san lấp mặt bằng công trình là nội dung được thể hiện trong hồ sơ dự án được phê duyệt;đây là giải pháp thực hiện mang lại hiệu quả nhiều mặt, giúp giảm chi phí đầu tư (giảm việc khai thác vận chuyển khoáng sản từ nơi khác đến để san lấp mặt bằng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước khoảng 30 tỷ đồng, tương ứng 32,6% giá trị san nền) và góp phần khơi thông luồng lạch, chống ngập úng cho Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chưa chủ động đôn đốc và ngành chức năng chưa kịp thời thẩm định hồ sơ Đánh giá tác động môi trường nên việc phê duyệt có chậm hơn so với thời gian bắt đầu thi công san nền
[4].Hiện nay, các thủ tục theo quy định của dự án đã hoàn tất. Dự án đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch.
3- Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City
- Tổng quan về dự án: Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn New City Việt Nam làm chủ đầu tư; đã được các bộ, ngành liên quan thẩm tra và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất về nguyên tắc chủ trương đầu tư từ năm 2004(Văn bản số 4020/VPCP-ĐP, ngày 05/8/2004 của Văn phòng Chính phủ). Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án lần đầu vào tháng 7/2008, với quy mô 565 ha, tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ USD. Đến tháng 9/2014,nhà đầu tư đã tái cơ cấu, bổ sung nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm vàđược Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, với quy mô diện tích 357,5ha, tổng vốn đầu tư 01 tỷ USD; thời gian thực hiện từ năm 2014 - 2021.
- Mục tiêu đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:Đầu tư xây dựng khu du lịch liên hợp cao cấp và hiện đại đạt chuẩn quốc tế (gồm: khách sạn, biệt thự, bungalow, các dịch vụ tiện ích liên quan đến khách sạn và khu resort cao cấp); cung cấp dịch vụ vui chơi thể thao trên biển đạt tiêu chuẩn quốc tế cao cấp; đầu tư, kinh doanh sân golf, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, trung tâm thương mại.
Dự án hoàn thành sẽ góp phần tạo cơ sở hạ tầng, tạo điểm nhấn về du lịch, thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tếđến Phú Yên; tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương; tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh; đồng thời thúc đẩy việc thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Mặt khác dự án góp phần xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thịxanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.
- Tình hình triển khai dự án: Dự án này được chuẩn bị triển khai trong thời gian dài; đã được các bộ, ngành thẩm tra và Thủ tướng Chính phủ thống nhất về nguyên tắc chủ trương đầu tư từ năm 2004 nhưng việc triển khai thực hiện chậm.Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các cấp, các ngành đã rà soát, kiểm tra và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án; nhà đầu tư đã tích cực triển khai dự án theo yêu cầu của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn một số thủ tục làm chậm, chưa hoàn thiệnnhư: chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. Hiện nay, Dự án đangtạm dừng triển khai thi công trên thực địa để hoàn thành thủ tục theo quy định. 
4- Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
[5]
- Đây là một trong những dự án nhằm cụ thể hóa nhóm giải pháp đột phá thứ 3 trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Tổng quan về dự án: Dự án do Công ty cổ phần chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.508 tỷ đồng và tổng diện tích sử dụng đất ban đầu 4.635ha (trên địa bàn 03 huyện Sông Hinh, Sơn Hòa và Tây Hòa); công suất thiết kế 90.000 con; sản phẩm chính của dự án gồm: bò hơi, bò thịt, bò con giống, thịt chế biến; dự án sẽ xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến hiện đại với công suất 30.000 con bò/năm. Trong giai đoạn 1, Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê 463,3ha (tại tiểu khu 310, 311 thuộc  xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh) để nhà đầu tư triển khai dự án; sau khi thành công sẽ tiếp tục nhân rộng ra các địa phương khác.
-Mục tiêu đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:Việc thực hiện dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, tạo mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp thông qua việc cung cấp nguyên liệu cho dự án, là mô hình chuyển giao công nghệ vỗ béo đàn bò, kỹ thuật thâm canh loại cỏ có năng suất, chất lượng cao cho nông dân, thúc đẩy chăn nuôi bò phát triển, xây dựng chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ- từ lai tạo ra con giống đến chăn nuôi, giết thịt, cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường.
- Tình hình triển khai dự án: Đây là dự án lớn, được chuẩn bị chu đáo và được sự đồng thuận của các cấp, các ngành trong tỉnh; các bộ, ngành liên quan đã cho ý kiến. Quá trình triển khai thực hiện, nhà đầu tư và các ngành chức năng đã cơ bản hoàn thành các thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn một số việc làm chưa tốt, cần được tiếp tục hoàn thiện như: Chậm hoàn thiện phương án trồng rừng thay thế, nguyên nhân là do diện tích trồng rừng thay thế lớn, đất để trồng rừng rải rác, phân tán nên việc khảo sát, kiểm đếm mất nhiều thời gian (Ngày 05/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án trồng rừng thay thế); chưa xử lý, giải quyết dứt điểm các hộ dân lấn chiếm đất rừng trái phép, dẫn đến một số hộ dân khiếu kiện.Đến nay, các thủ tục đầu tư của dự án đã được thực hiện đầy đủ. Dự án đang tạm dừng triển khai trên thực địa, chờ kết luận thanh tra của các bộ, ngành liên quan. 
V- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO SAU KHI CÓ THÔNG TIN BÁO CHÍ NÊU VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN
1- Sau khi báo chí có thông tin phản ánh liên quan đến việc triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo rà soát những vấn đề báo chí nêu; kịp thời tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin một số vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; cầu thị tiếp thu,nghiên cứu các ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có việc lãnh đạo triển khai các dự án lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đều thảo luận dân chủ, quyết định theo đa số, đúng chủ trương, chính sáchcủa Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, trong quá trình tổ chức thực hiện một số dự án còn có thiếu sót nên đã kịp thời chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và cácngành chức năng liên quan rà soát, khắc phục, rút kinh nghiệm. Trong đó, tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể như:
- Tổ chức rà soát lại các quy hoạch, nhất là quy hoạch 3 loại rừng, qua đó nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp (nhất là khu vực ven biển), bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
- Rà soát lại toàn bộ việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; qua đó chủ động, khẩn trương khắc phục các thiếu sót về thủ tục hành chính để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án. Kiên quyết không tổ chức triển khai dự án khi chưa hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định.
- Chủ động lựa chọn những nội dung lớn, quan trọng để sớm đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. 
- Kịp thời phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và nhắc nhở các sở, ban, ngành tỉnh trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm kịp thời, theo đúng quy định.
-Chủ động củng cố, kiện toàn và đề xuất cấp có thẩm quyền củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu triển khai nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.
-Kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai các công trình, dự án lớn… trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thông tin được toàn diện, khách quan.
2- Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
VI- ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị… của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chủ trương của Trung ương.
2- Khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo tinh thần sâu sát, linh hoạt, quyết liệt, cụ thể và theo phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”;đảm bảo chặt chẽ, đúng Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ.
3- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án lớnđược dư luận quan tâm,để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, chính xác, khách quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc triển khai thực hiện các dự án, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và trong xã hội.
4- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, những ý kiến khác nhau trong dư luận xã hội để có biện pháp tuyên truyền, giải thích phù hợp. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các phần tử xấu, bất mãn, cơ hội chính trị đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.
5- Các phương tiện thông tin tuyên truyềntừ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, nội dung, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay; thông tin tuyên truyền toàn diện, đầy đủ, chính xác, khách quan việc triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án lớn trên địa bàn tỉnhmà dư luận xã hội quan tâm.
 

[1]Gồm: (1) Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu Kinh tế Nam Phú Yên;tạo điều kiện thuận lợi đểNhà máy lọc hoá dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động. (2) Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. (3) Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng caochỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh. (4) Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lựctrình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng. (5) Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. (6) Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.
[2]Gồm: (1) Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/4/2016 về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại. (2) Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 26/4/2016 về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Sông Cầu lên đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh vào năm 2020. (3) Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 26/4/2016 về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020.
[3]Tiêu biểu như: Tổ chức sinh hoạt “Cà phê doanh nhân”; thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ; thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Doanh nhân tiêu biểu; công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dâncấp huyện và thủ trưởng cácsở, ngành để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
[4]Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ Đánh giá tác động môi trường ngày 20/3/2017.
[5]Tên và mục tiêu ban đầu của dự án là dự án “Chăn nuôi bò thịt và bò sữa” (theo Quyết định chủ trương đầu tư số: 2698/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh), sau đó được điều chỉnh thành dự án “Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao” (theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số: 2352/QĐ-UBND, ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 19

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 18

Hôm nay: 883

Hôm qua: 1,187

Tháng hiện tại: 15,919

Tháng trước: 24,920

Tổng lượt truy cập: 830,477

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây