Văn bản theo lĩnh vực: Chính sách - Luật pháp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 17//HD-BTV 17/10/2023 Hướng dẫn Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
2 63/KH-BTV 18/07/2022 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, nhiệm kỳ 2022-2027
3 13/KH-BTV 15/02/2022 Kế hoạch Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, năm 2022
4 556/KH-BTV 21/12/2021 Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp
5 548 /KH-BTV 11/11/2021 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030
6   34/HD-BTV 26/08/2021 Hướng dẫn Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
7 460/KH-BTV 19/01/2021 Kế hoạch Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội năm 2021
8 28/HD-BTV 17/01/2021 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
9 23/HD-BTV 16/03/2020 Hướng dẫn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
10 368/KH-BTV 10/02/2020 Kế hoạch Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội năm 2020
11 242/KH-BTV 28/01/2019 Kế hoạch Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội năm 2019
12 120/KH-BTV 02/11/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong hệ thống Hội
13 118 /KH-BTV 29/10/2017 Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây