HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 9/2020

TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 2303-CV/BTGTU
V/v định hướng công tác
tuyên truyền trong tháng 9/2020
 
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Phú Yên, ngày  28  tháng 8 năm 2020
 
Kính gửi: - Sở Thông tin - Truyền thông,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 9 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; việc thực hiện các biện pháp kiểm soát để phòng tránh dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng.
2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 25/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 - 05/10/2020). Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn về quá trình hình thành, phát triển và lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; khẳng định vai trò quan trọng, uy tín, phẩm chất, năng lực của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên và Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo cách mạng; khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân Phú Yên đạt được trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua. Đồng thời, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh nói riêng, với Đảng, Bác Hồ và đất nước nói chung.
4. Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 23/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020, phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; những nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và người dân; tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” trong xã hội.
6. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
7. Tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
8. Tuyên truyền Nghị định số: 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020). Khẳng định đây là kết quả của một quá trình nỗ lực hoàn thiện khung  pháp lý, nâng cao hiệu quả và tránh chủ nghĩa hình thức, cảm tính, qua loa, đại khái, bè cánh trong nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
10. Tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 12/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số: 13/CT-UBND, ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 112-KH/BTGTU, ngày 26/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
11. Tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh, trật tự khu vực biên giới biển tỉnh năm 2020 và về các gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng theo Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu…
12. Tuyên truyền kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh; việc chuẩn bị các điều kiện cho công tác khai giảng năm học mới 2020 - 2021.
13. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V (2020 - 2025) theo Kế hoạch số: 100/KH-UBND, ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 theo Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU, ngày 20/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
14. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong tháng 9: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2020); 118 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2020); 43 năm Ngày Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2020); 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020)...
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 9 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (2 bản),
- Lưu Văn thư.
TRƯỞNG BAN
 
 
 Đã ký
 
 
Nguyễn Hữu Hiệp
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây