HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Ghi nhận từ công tác tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở

Thực hiện Thông tri của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam
Ghi nhận từ công tác tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở
 
282016 b1
BCH Hội LHPN xã An Mỹ, huyện Tuy An
nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội
Thực hiện Thông tri của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội LHPN xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã của tỉnh. Qua việc rút kinh nghiệm từ  Đại hội điểm ở xã Xuân Quang 3, các huyện, thị, thành hội cũng đã chọn các đơn vị để tổ chức Đại hội điểm ở cấp cơ sở.

Do có sự chỉ đạo sát sao của Hội LHPN tinh và sự quan tâm cấp ủy địa phương, tất cả 9/9 huyện thị xã, thành phố hoàn thành Đại hội điểm hội phụ nữ cấp cơ sở đúng tiến độ. Ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức, chỉ đạo đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã kịp thời tổ chức các cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm những ưu điểm và những hạn chế tồn tại trong công tác tổ chức Đại hội để tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp cơ sở đảm bảo kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 30/6/2016, toàn tỉnh đã có 113/113 Hội LHPN xã, phường và tương đương tổ chức Đại hội (đạt 100%). Nhìn chung, công tác tổ chức Đại hội trang trọng, nghiêm túc, đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần của Kế hoạch số 83/KH-BTV, ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Điểm nổi bật của Đại hội phụ nữ cấp cơ sở là báo cáo chính trị đã được chuẩn bị tốt theo hướng dẫn của Trung ương Hội, Tỉnh hội; báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội bố cục chặt chẽ, ngắn gọn, nêu bật được kết quả phong trào phụ nữ và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tế địa phương được các đại biểu đồng tình nhất trí; Các tham luận trình bày tại ĐH cơ sở đã nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Hội, hiệu quả, tác dụng; nêu những điểm cần rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn; Công tác nhân sự thực hiện đúng Điều lệ Hội, Quy chế bầu cử, Hướng dẫn của Hội cấp trên đảm bảo quy trình; Công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí phấn khởi, thu hút được cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hướng về Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội tại 113 xã, phường, thị trấn và tương đương đã bầu ra 1.229 ủy viên BCH, 344 ủy viên Ban Thường vụ và 224 chủ tịch, phó chủ tịch, tỷ lệ tái cử đạt 72%; tái cử chủ tịch Hội đạt 92%. Đặc biệt, công tác bầu cử lựa chọn ban chấp hành khoá mới tại các Đại hội phụ nữ cơ sở 100% đơn vị đều được đại biểu lựa chọn bằng hình thức giơ tay.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Nga đánh giá: “Với sự  quan tâm chỉ đạo sâu sát và hướng dẫn cụ thể của Hội LHPN tỉnh và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhìn chung công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở được triển khai chặt chẽ, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và Hội cấp trên theo đúng quy trình và tiến độ. Đại hội đại biểu phụ nữ được đổi mới theo hướng thiết thực, dân chủ, trí tuệ, phát huy trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ. Đây là những yếu tố cơ bản để hội phụ nữ cấp cơ sở tổ chức thành công Đại hội”.
Thu Huyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây