HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ ​​​​​​​

Tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ ​​​​​​​
Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương là những chương trình hành động quan trọng đã và đang được các cấp Hội LHPN tỉnh tích cực triển khai.

Báo Phú Yên giới thiệu các ý kiến xung quanh các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động này tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 7, khóa XVI vừa tổ chức mới đây.

CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH ĐẶNG THỊ HỒNG NGA: Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở

Có thể nói, thời gian qua hoạt động của tổ chức Hội ngày càng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, đơn thân… Qua đó, ngày càng nâng cao uy tín của tổ chức Hội.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục rà soát, triển khai chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI; cụ thể hóa các hoạt động thực hiện 2 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” và “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất phụ nữ: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các đề án lớn của Chính phủ; tham mưu giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Quốc hội, HĐND các cấp; chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII…

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN ĐỒNG XUÂN NGUYỄN THỊ LÝ VŨ: Tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện

Để thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện, thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đạt hiệu quả, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN huyện Đồng Xuân luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, phụ nữ; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, hải đảo và các chuyên đề của Hội; vận động hội viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam…

Đặc biệt, các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền tại cơ sở, chú trọng xây dựng nhiều mô hình tập hợp, thu hút hội viên hiệu quả như: “Kỷ niệm ngày sinh nhật”, “3 được”, “Phụ nữ tương trợ”, “Cho đi là còn mãi”, “Phụ nữ không hút thuốc lá”, có 13.356 chị tham gia.

Ngoài ra, các cấp Hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương; cụ thể hóa bằng các mô hình làm theo gương Bác rất thiết thực như: “Hũ thóc tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Hộp tiền tiết kiệm giúp em đến trường”, “Quỹ tấm lòng vàng”, “Nồi cháo nhân đạo”, “Cho đi là còn mãi”, “Tiếp sức cho học sinh nghèo”, “Hạt gạo tình thương”… Kết quả vận động được trên 158 triệu đồng, hơn 1,9 tấn gạo và nhiều vật dụng khác giúp cho 888 hội viên, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; mỗi tuần tổ chức phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN TX SÔNG CẦU NGUYỄN THỊ MINH HIỆP: Tích cực giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giúp Hội Phụ nữ các cấp thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Đây cũng là khâu đột phá mà Trung ương hội và Tỉnh hội chỉ đạo các cấp Hội thực hiện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Hàng năm, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và chủ đề năm do Trung ương hội phát động, ngay từ đầu năm Hội LHPN TX Sông Cầu phối hợp ký kết chương trình liên tịch với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã, tham mưu Thị ủy ban hành kết luận về các nội dung trọng tâm do Hội Phụ nữ chủ trì trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Từ năm 2016 đến nay, qua các chuyên đề giám sát, Hội đã kiến nghị, đề xuất trên 50 vấn đề bất cập, nổi cộm, bức xúc ở địa phương và được Hội cấp trên, cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng ghi nhận những kết quả đạt được.

Để phát huy tốt hơn chức năng, vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN TX Sông Cầu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham gia tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu của Hội cấp trên cho đội ngũ cán bộ Hội thị xã; nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội LHPN. Chủ động lựa chọn vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, phụ nữ và nhân dân để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát…

CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN TÂY HÒA LƯƠNG THỊ BẠCH HUỆ: Hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Xác định việc vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong công tác gia đình, thời gian qua, Hội LHPN huyện Tây Hòa đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung về xây dựng gia đình hạnh phúc; gắn công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ với việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa giải về hôn nhân gia đình cho phụ nữ trên địa bàn huyện.

Để hỗ trợ các hộ gia đình đạt tiêu chí “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “không có bạo lực gia đình”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Tây Hòa đã tích cực tư vấn, hướng dẫn cho chị em cách tổ chức cuộc sống gia đình; tổ chức các buổi giao lưu giữa các CLB “Gia đình hạnh phúc”…

Cùng với đó, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, để góp phần đưa huyện Tây Hòa về đích nông thôn mới vào năm 2019, Hội LHPN huyện tăng cường công tác chỉ đạo các cơ sở Hội vận động phụ nữ tham gia mô hình: CLB “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới… Từ sự chung tay này của chị em, nhất là công tác vệ sinh môi trường, bộ mặt nông thôn của các xã đã có nhiều thay đổi, các tuyến đường nông thôn đều được trồng cây và hoa hai bên lề đường, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ở địa phương.

Các hoạt động này đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, giúp chị em nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội.

NGỌC DUNG

Nguồn tin: www.baophuyen.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây