HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà (*)

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà (*)
duong1
Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu tại đại hội. Ảnh: NGỌC DUNG

(Trích phát biểu của đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026)

Hôm nay, chúng ta rất phấn khởi đến dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, một sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ tỉnh nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi lời chào trân trọng đến đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, cùng 243 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 220.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh tham dự đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ và sự đóng góp hiệu quả của cán bộ, hội viên và phụ nữ tỉnh nhà trong suốt thời gian qua.

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò đặc biệt. Phụ nữ Việt Nam không những hoàn thành tốt thiên chức của mình, duy trì, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà những phụ nữ Việt Nam anh hùng - các Mẹ Việt Nam anh hùng còn đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những công lao đó của phụ nữ Việt Nam đã góp phần to lớn đem lại hòa bình cho đất nước, cho dân tộc chúng ta, xây dựng đất nước ngàn năm văn hiến, tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên, đóng góp tích cực trên mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước. Có thể nói, phụ nữ Việt Nam ngày nay không chỉ là hạt nhân trong tế bào xã hội, mà còn là một lực lượng chính yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của đất nước, của dân tộc.

Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của phụ nữ cả nước, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Phú Yên - với truyền thống của “những mẹ Hòa Đồng chặn xe tăng”, đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn lên, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đảng bộ, chính quyền ghi nhận những cống hiến và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Phú Yên nói riêng qua các thời kỳ. Chúng ta biết ơn đức hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng những thế hệ anh hùng của đất nước.

Nhiệm kỳ 2016-2021 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phụ nữ Phú Yên, với những kết quả rất đáng tự hào, đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đề ra, với nhiều kết quả tích cực trên các mặt, nổi bật. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân, nhất là tuyên truyền phụ nữ chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, thường xuyên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tăng cường các biện pháp tập hợp đông đảo lực lượng phụ nữ tham gia tổ chức hội. Phát huy cao độ vai trò và trách nhiệm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do hội tổ chức và phát động, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo...

Phú Yên chúng ta hôm nay đã và đang có những sự phát triển mạnh mẽ, đồng bộ trong thời gian qua. Nhưng, với mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh nhanh và bền vững mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra, trong đó người dân phải là mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển, để mọi người dân phải có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc; để phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp hơn, có cơ hội, điều kiện đóng góp cho xã hội, cho đất nước thì rõ ràng chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, trong đó có lực lượng phụ nữ và vai trò của tổ chức hội LHPN các cấp.

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng của các cấp hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đòi hỏi công tác tham mưu của Hội LHPN phải nâng cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, để có những hoạt động cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của phong trào phụ nữ tỉnh; trong đó, tôi lưu ý thêm một số nội dung như sau:

Thứ nhất, các cấp hội phụ nữ cần nắm vững những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chỉ đạo của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, nhất là Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới để tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của phong trào phụ nữ tỉnh, tiếp tục phát huy tốt sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội và phong trào phụ nữ, theo hướng đa dạng hóa các loại hình hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ. Quan tâm sâu sát, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ để chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham gia tích cực cùng các cấp, các ngành và toàn dân thực hiện tốt mục tiêu kép phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định.

Thứ ba, tích cực phát huy vai trò của tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Tham gia thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Vận động hội viên phụ nữ tích cực đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực, nông sản có năng suất, chất lượng hiệu quả cao của tỉnh.

Xây dựng người phụ nữ Phú Yên thân thiện, nhân ái, năng động, sáng tạo, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng của con người thời đại mới, để cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện.

Thứ tư, hội phụ nữ và phụ nữ cần phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa và truyền thống phụ nữ Việt Nam; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; thực hiện bình đẳng giới; đoàn kết, giúp nhau, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn; phòng chống bạo lực và các tệ nạn xã hội, tham gia hiệu quả các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Thứ năm, phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội và phong trào phụ nữ; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động, đáp ứng tốt yêu cầu công tác hội trong tình hình mới, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác phát hiện, giới thiệu cấp ủy những cán bộ nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng.

Tôi mong rằng, sau đại hội này, Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập hợp hội viên, phụ nữ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

--------------------------

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

Nguồn tin: www.baophuyen.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây