HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19
89996713 1383069108539660 4888353114257620992 o
HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
BAN THƯỜNG VỤ
_____________
Số: 1017/BTV-GĐXH
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _______________________
     Phú Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2020
V/v tiếp tục tuyên truyền và tham gia
       phòng, chống dịch Covid-19
 
           
 
Kính gửi: Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị.
 
Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến phòng, chống dịch Covid - 19 khi trong 04 ngày vừa qua Việt Nam đã xuất hiện thêm một số ca bệnh mới, thực hiện Công văn số 4128/ĐCT-TG ngày 09/3/2020 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 602-CV/TU ngày 10/3/2020 của Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Thông báo số 79/TB-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tăng cường phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn, toàn diện và quyết liệt hơn; phát huy mạnh mẽ phương châm “4 tại chỗ”, tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thường xuyên thông tin về dịch bệnh từ các nguồn chính thống từ Bộ Y tế tại trang: https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc n168210.html và ứng dụng điện thoại “Chương trình sức khỏe Việt Nam” để kịp thời cung cấp thông tin trên các kênh truyền thông và mạng xã hội (Zalo, facebook…) để thông tin về tình hình dịch bệnh cho hội viên, phụ nữ; vận động hội viên, phụ nữ và người dân hạn chế đi đến chỗ đông người, tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, thực hiện nghiêm túc việc cách ly theo quy định. Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ bình tĩnh, chủ động phòng, ngừa bệnh dịch, không hoảng loạn; nắm rõ số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế (19003228) và các đường dây nóng các bệnh viện tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.
2. Các cấp Hội chủ động nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi nhiễm bệnh tới các cơ quan có thẩm quyền/cơ sở y tế gần nhất; tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tải và sử dụng ứng dụng trên điện thoại “ Chương trình sức khỏe Việt Nam” báo cáo trường hợp nghi nhiễm bệnh; nghiêm túc thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ.
3. Tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền các trường hợp đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
4. Tiếp tục vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo được nhận khẩu trang, các dụng cụ vệ sinh phòng dịch cá nhân.
5. Tạm dừng các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người và thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt hội viên phù hợp thực tế.
6. Tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ, người dân sống trong vùng có dịch thực hiện nghiêm túc quy định trong vùng cách ly; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, vệ sinh cá nhân thường xuyên và thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly y tế.
87 Báo cáo triển khai các hoạt động trong báo cáo hàng tháng gửi về  Hội LHPN tỉnh (qua Văn phòng).
 
 Nơi nhận:                                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Ban GĐXH- TW Hội (b/c)                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- TT Hội LHPN tỉnh;                                                                                          
- Các Ban, VP Tỉnh Hội;                                                                                Đã ký
- Hội LHPN các huyện/Thị/TP và ĐVTT;                                             Trần Thị Binh
- Lưu: VT, GĐXH(2).                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây