HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


ĐỔI MỚI NỘI DUNG PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG ĐỂ TẬP HỢP PHỤ NỮ

ĐỔI MỚI NỘI DUNG PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG ĐỂ TẬP HỢP PHỤ NỮ
         
Cụ thể hóa phương châm “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên”, trong năm 2023 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các cấp hội xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh đạt được những kết quả nổi bật.
Đổi mới công tác cán bộ hội là tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động hội. Bám sát chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở”, Hội LHPN tỉnh đầu tư các hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao năng lực cán bộ Hội. Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội…cho cán bộ Hội LHPN các cấp…Hội LHPN cấp huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cùng cấp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy cử nhiều lượt cán bộ hội tham gia các lớp tập huấn chuyên đề, các lớp đào tạo lý luận chính trị…từng bước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ.
Tập huấn an ninh mạng 1
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về ứng dụng CNTT phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng

Tổ chức hướng dẫn cán bộ hội cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và sử dụng các phần mềm trong triển khai hoạt động hội, đặc biệt là việc cập nhật dữ liệu phần mềm về quản lý cán bộ, hội viên; 100% Chủ tịch Hội LHPN cơ sở sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hội viên. Cán bộ Hội các cấp tích cực tuyên truyền hoạt động hội trên các nền tảng xã hội zalo, facebook, fanpage của hội và thường xuyên cập cập, đăng tải, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông của Hội.
Nhằm hỗ trợ Hội LHPN cơ sở có tỷ lệ tập hợp dưới 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn tham gia tổ chức hội, Hội LHPN tỉnh cử nhiều lượt cán bộ về địa phương trực tiếp tham gia sinh hoạt hội viên, hướng dẫn kỹ năng tổ chức sinh hoạt hội viên. Qua các cuộc họp giao ban định kỳ, công tác kiểm tra, đi cơ sở, các cấp Hội thường xuyên bám sát cơ sở ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và địa phương đang thực hiện dự án công trình trọng điểm để nắm bắt tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, kịp thời phản ánh và đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Với nhiều giải pháp, hoạt động đi vào chiều sâu, số hội viên năm 2023 tăng 2.404, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 161.102, chiếm 72,6% so với phụ nữ.
Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực cán bộ hội và tạo điều kiện để đội ngũ Chủ tịch Hội LHPN cơ sở nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội LHPN tỉnh và cấp huyện tổ chức thành công Hội thi “Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi”. Bốn Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiêu biểu của tỉnh tham gia Chương trình “Giao lưu Chủ tịch Hội cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ 3” năm 2023 với chủ đề “Những bông hoa tháng Mười” và được TW Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen, đây là sự kiện ghi dấu ấn đậm nét của những tấm gương cán bộ hội cơ sở giỏi, tiêu biểu.
Đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục, vận động bình đẳng giới: Hội LHPN tỉnh ký kết hợp đồng trách nhiệm với các ngành chuyên môn, tổ chức hàng chục lớp tập huấn, hội nghị truyền thông, tư vấn tập trung, xây dựng mô hình... nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho 100% cán bộ Hội các cấp. Trên cơ sở đó, Hội LHPN cơ sở tổ chức các hoạt động đa dạng thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Hội LHPN cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt các mô hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ.
Sông Hinh ra mat clb thủ lĩnh ea Lâm
Tại buổi ra mắt Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh

Cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, các cấp Hội tăng cường phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Các sản phẩm truyền thông của Hội LHPN tỉnh như: Tờ tin phụ nữ, Chương trình truyền hình, phát thanh phụ nữ, Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh, Bản tin Phụ nữ Phú Yên, trên 120 trang fanpage phụ nữ các cấp, các gruop ..đăng tải nhiều tin bài thu hút ngày càng đông lượt người truy cập… Qua đó đã có hàng trăm gương điển hình tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được tuyên truyền, nhân rộng. Các hoạt động của hội hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, mở rộng tính liên hiệp vừa tăng cường vai trò đại diện của tổ chức hội, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
Sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Với nhiều cách thức sáng tạo, Hội LHPN tỉnh tổ chức truyên truyền, vận động hội viên tham gia hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới bằng việc đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện một công trình phần viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường hoạt động hiệu quả, tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giúp phụ nữ thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Chủ trì thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về giới, năng lực tuyền thông, giám sát bình đẳng giới cho cán bộ cấp xã, thôn/buôn, người có uy tín trong cộng đồng, hội viên tiêu biểu tại các địa phương vùng dự án, đã thành lập 52 Tổ truyền thông cộng đồng, 08 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi và thành lập mới 03 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, tổ chức 01 cuộc đối thoại chính sách cấp xã nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Huy động nhiều nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng và dư nợ cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số ngân hàng thương mại khác tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận tài chính, phát triển kinh tế. Các cấp Hội tín chấp cho vay với tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 10 năm 2023 là 2.290.900 triệu đồng cho 50.106 hộ vay, trong đó: Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh: 1.996.405 triệu đồng cho 43.880 hộ vay, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: 72,47 tỷ đồng cho 1.098 hộ vay; Ngân hàng Bưu Điện Liên - Việt: 213 tỷ đồng cho 5.150 hộ vay. Tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN tỉnh tổ chức khảo sát, tổ chức tập huấn và thành lập mô hình “Phát triển du lịch công đồng” tại Thị trấn Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, hướng dẫn phương thức và kỹ năng truyền thông, vận động cộng đồng cùng tham gia vào chuỗi thu hút du lịch cộng đồng, gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát huy giá trị của các di sản thiên nhiên tại địa phương. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động “Phiên chợ xanh” hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hội chợ quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiểu thủ công mỹ nghệ…của phụ nữ. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng “Mái ấm tình thương”, trao học bổng cho học sinh kém may mắn. Đặc biệt, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, từ khởi điểm mang tính thích ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thì đến nay, đã tạo được sức lan tỏa lớn, thu hút sự quan tâm, tích cực hưởng ứng của các cấp, các ngành. Đã có 457 trẻ em mồ côi được Hội kết nối có mẹ đỡ đầu, tặng 14 “Nhà tình thương” cho 14 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kết nối Công ty Cổ phần FPT, Trường TH, THCS và THPT Hy Vọng, hoàn thiện thủ tục và đưa 4 trẻ mồ côi do Covid-19 nhập học nhằm tạo cơ hội phát triển toàn diện cho các em. Hội LHPN tỉnh vinh dự là 1 trong 39 tỉnh/TP trong toàn quốc tham dự Trại hè “Hoa hướng dương” năm 2023 do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
PHÚ YÊN ĐẠT GIẢI NHẤT CHƯƠNG TRÌNH PHỤ NỮ VIỆT TỰ TIN LÀM KINH TẾ
Phú Yên đạt giải nhất Chương trình phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế 

Xem mục tiêu của đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội là để thu hút và tập hợp hội viên, trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng: Hướng mọi hoạt động về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát động thi đua có chủ đề, chủ điểm, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực để chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện, tiến hành rà soát các mô hình hiệu quả để nhân rộng, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.

                                                                                                                                                                                                                Trần Thị Binh   
                                                                                                                                                                                                 Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
           
                                     
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây