HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


HOẠT ĐỘNG HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ TỈNH NĂM 2023 ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

HOẠT ĐỘNG HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ TỈNH NĂM 2023 ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT
Năm 2023, các cấp Hội LHPN tỉnh đã bám sát thực tiễn và chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên phụ nữ, xây dựng nhiều mô hình, huy động nhiều nguồn lực thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt 100% chỉ tiêu năm.
HN BCH lần thứ 6, khóa XVII h6
Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI

Tập trung thực hiện chủ đề năm và khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” bằng các hoạt động phù hợp, hiệu quả. Trong năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, 1 lớp tập huấn về phổ biến giáo dục pháp luật không gian mạng, 1 lớp tập huấn kỹ năng mềm về hành động phụ nữ trên hành trình chuyển đổi số với chủ đề “Nâng cao kỹ năng công nghệ số” cho cán bộ Hội LHPN cấp huyện, cấp xã. Hội LHPN cấp huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp mở 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 393 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cấp xã, 343 Chi hội trưởng. Đến nay 100% cán bộ Hội chuyên trách cơ sở sử dụng thành thạo phần mềm quản lý cán bộ hội viên. Đồng hành cùng cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ phụ nữ, Hội LHPN tỉnh phân công cán bộ cơ quan Hội về cơ sở hỗ trợ sinh hoạt hội viên, hướng dẫn thành lập mô hình “1 + 1”: 1 Chi hội khá kèm Chi hội yếu, 1 hội viên vận động 1 phụ nữ vào hội, 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng 1 Chi hội trưởng/Tổ trưởng/Tổ phó phụ nữ, 1 Chi hội mạnh kết nghĩa, giúp đỡ 1 Chi hội yếu hoặc 1 hội viên có điều kiện hỗ trợ 1 hội viên khó khăn…và mô hình “3 có, 3 biết”: Có hội viên tiên phong, có hoạt động hàng tháng - có nguồn lực tổ chức hoạt động; biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên và biết nhu cầu hội viên với phương châm “3 cùng”: Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ làm theo… Kết quả xây dựng được 12 mô hình “Chi hội xanh - thân thiện - vững mạnh” và 3 mô hình “3 có, 3 biết”.
Cụ thể hóa nội dung 4 tiêu chí Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” (có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội) gắn với “Xây dựng người phụ nữ Phú Yên nghĩa tình, năng động, sáng tạo” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”, Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025, 100% Hội LHPN cấp cơ sở duy trì ít nhất một loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe và mô hình làm theo gương Bác.
Sông Hinh Hơn 80 triệu đồng giúp đỡ gia đình khó khăn
Huy động hơn 80 triệu đồng giúp đỡ Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sông Hinh

Hỗ trợ quyền năng kinh tế cho phụ nữ ngày càng được đầu tư, hỗ trợ toàn diện. Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Yên. Tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, khai thác các nguồn vốn tín dụng từ các Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, tín chấp cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, tổng dư nợ tính đến ngày 30/10/2023 là 2.290.900 triệu đồng cho 50.106 hộ vay. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ nâng cao năng lực cho 130 phụ nữ chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh. Hướng dẫn 5 hồ sơ tham gia hội thi phụ nữ khởi nghiệp do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức, kết quả Dự án “Phụ nữ tái chế chất thải hữu cơ thành nước tẩy rửa sinh học” của Hội LHPN xã Bình Ngọc đạt giải giải khuyến khích toàn quốc và Dự án “Phát huy nguồn tài nguyên Yến sào đất Phú - sét Yến viên Baby tròn - Yến sào chất lượng cho người có thu nhập thấp” của chị Tô Thị Mỹ Phương, TP Tuy Hòa đạt giải khuyến khích khu vực miền Trung - Tây nguyên; đặc biệt chị Lê Thị Kim Gấm là một trong 20 phụ nữ tiêu biểu đạt giải nhất toàn quốc trong Chương trình “Phụ nữ tự tin làm kinh tế”.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục lan tỏa. Sau 3 năm thực hiện, có 457 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội LHPN các cấp kết nối và nhận đỡ đầu. Hội LHPN tỉnh huy động nguồn lực tặng 14 “mái ấm tình thương" cho gia đình trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá gần 3 tỷ đồng. Các cấp hội vận động xây dựng 23 “mái ấm tình thương”, ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với số tiền 25 triệu đồng.

 
Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức thành công Chương trình Truyền thông Giao thông xanh - cơ hội cho thành phố xanh trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng và thử nghiệm mô hình Giao thông xanh, góp phần xây dựng Thành phố Tuy Hòa xanh, thông minh và bền vững” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ. Tổ chức Ngày hội Hòn Yến xanh do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ, tuyên truyền, quảng bá về di tích cấp quốc gia Hòn Yến và bảo vệ hệ sinh thái Hòn Yến. Thành lập các mô hình điểm về phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, mô hình tái chế chất thải hữu cơ thành nước tẩy rửa sinh học. Thành lập 5 mô hình điểm: “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” mô hình “Thực hành phân loại và ứng dụng làm vi sinh bản địa IMO để xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn phát sinh”, 03 mô hình “Tái chế chất thải hữu cơ thành chất tẩy rửa sinh học và điểm ủ phân hữu cơ tập trung”. Hội LHPN cơ sở thành lập hàng trăm mô hình thực hành bảo vệ và vệ sinh môi trường.
Hòn Yến H3
Các em học sinh tham gia bảo vệ hệ sinh thái tại Ngày hội Hòn Yến xanh

Tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) bằng những hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều mô hình phù hợp, đặc biệt huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của cộng đồng. Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, thành lập 52 Tổ truyền thông cộng đồng, 03 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 8 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi; tổ chức 1 cuộc đối thoại chính sách cấp xã; tổ chức các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề cho cán bộ và 2.660 hội viên tại các vùng Dự án. Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình cho 237 chị cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện, xã; tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về công tác giảm nghèo” tại 9 đơn vị cấp huyện và tổ chức truyền thông cộng đồng giới thiệu chương trình. Tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 100% cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 162 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Hội LHPN tỉnh xây dựng 3 mô hình “Thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, hỗ trợ bắt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời và 300 cây hoa, thành lập 1 mô hình điểm “Phân loại rác thải tại nguồn phát sinh”. 100% cơ sở Hội xây dựng kế hoạch giúp đỡ 687 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”… góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ và người dân nông thôn.
Các cấp Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội. Hội LHPN tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, phụ nữ tại huyện Phú Hòa, hội nghị đối thoại chính sách trợ giúp xã hội đối với nạn nhân bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em tại xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân. Tổ chức giám sát 03 chính sách tại 5 huyện. Trực tiếp tham gia góp ý 50 văn bản chính sách, luật pháp…Các kiến nghị, đề xuất của hội được các cấp, các ngành tiếp thu, ghi nhận.
Huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Triển khai các hoạt động thực hiện Dự án “Xây dựng và thử nghiệm mô hình Giao thông xanh, góp phần xây dựng Thành phố Tuy Hòa xanh, thông minh và bền vững” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ. Tổ chức thành công các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường và bảo vệ rạn san hô Hòn Yến. Tiếp tục ký kết Thỏa thuận với Tổ chức nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển hải ngoại (Union Aid Abroad - APHEDA) thực hiện Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới - Tăng cường vai trò của nữ đại biểu dân cử trong công tác chính trị, góp phần nâng cao năng lực, vai trò của nữ đại biểu HĐND cấp xã được khẳng định và phát huy rõ nét hơn. 
Với những thành tích đạt được, Hội LHPN tỉnh được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua thi đua xuất sắc năm 2023.
 Theo Bản tin Phụ nữ Phú Yên quý 1/2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây