HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (*)

(Trích phát biểu của đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI)
Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (*)
bai LUONG MINH SON Anh DUONG THANH XUAN
Đồng chí Lương Minh Sơn phát biểu tại đại hội - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Hôm nay, tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, một sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ tỉnh nhà. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu về dự đại hội. Qua các đồng chí, tôi thân ái gửi đến các bà, các mẹ và chị em phụ nữ tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Phụ nữ Việt Nam có truyền thống yêu nước, giữ vai trò quan trọng trong xã hội và gánh vác nhiều sứ mệnh cao cả, góp phần làm rạng danh non sông, đất nước. Phát huy truyền thống bất khuất, kiên cường của Bà Trưng, Bà Triệu và truyền thống cách mạng anh hùng của dân tộc cùng với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, các thế hệ phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ Phú Yên đã và đang vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực trong học tập, lao động, công tác và có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Những đóng góp của các thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.
 
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và sự phối hợp của các cấp chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng sát cơ sở, địa bàn dân cư; có nhiều sáng kiến trong việc tập hợp, vận động, giáo dục các tầng lớp phụ nữ. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là tuyên truyền phụ nữ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị được đẩy mạnh. Triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Hội tổ chức và phát động như: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”; phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, xây dựng “Địa chỉ an sinh xã hội”…, qua đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.
 
Tổ chức Hội các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả; số tổ chức cơ sở Hội xếp loại vững mạnh hàng năm chiếm tỉ lệ cao, tỉ lệ phát triển hội viên tăng lên đáng kể. Đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nhiều phụ nữ đã phấn đấu trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý và giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, cán bộ nghiệp vụ, cán bộ phong trào giỏi ở các cấp, các ngành.
 
Với sự nỗ lực đó, các cấp Hội, hội viên và phụ nữ trong tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích, tiến bộ và sự đóng góp hiệu quả của cán bộ, hội viên và phụ nữ tỉnh nhà trong suốt thời gian qua.
 
Công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như báo cáo đã nêu, đáng lưu ý là: Phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Một số mô hình hoạt động hiệu quả chưa cao, có lúc thiếu chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động ở một số cơ sở Hội chậm đổi mới, chưa thật sự phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ - trẻ em vẫn còn xảy ra. Đời sống của một bộ phận phụ nữ còn nhiều khó khăn, nhất là nữ công nhân lao động, phụ nữ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Hội có mặt còn hạn chế.
 
Tôi đề nghị các đại biểu thẳng thắn đánh giá đúng thực trạng tình hình, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian đến.
 
Qua theo dõi tình hình công tác Hội, phong trào phụ nữ tỉnh nhà và nghe báo cáo tại đại hội, tôi đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 mà Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV trình đại hội. Nhân đây, tôi lưu ý thêm một số điểm như sau:
 
Thứ nhất, các cấp Hội Phụ nữ cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và chỉ đạo của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam để tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của phong trào phụ nữ tỉnh. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực.
 
Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội, theo hướng đa dạng hóa các loại hình hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ. Quan tâm sâu sát, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ để chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Thứ ba, Hội Phụ nữ và phụ nữ cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam và truyền thống phụ nữ Việt Nam; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; thực hiện bình đẳng giới; đoàn kết, giúp nhau, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn; phòng chống bạo lực và các tệ nạn xã hội len lỏi vào gia đình, tham gia hiệu quả các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai.
 
Thứ tư, tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Thứ năm, làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào phụ nữ; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động phụ nữ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác Hội thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 
Đại hội chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đề án nhân sự đã được Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV chuẩn bị với tinh thần dân chủ, tôi đề nghị đại hội xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có tác phong làm việc sâu sát, nói đi đôi với làm, có kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tiễn thực hiện tốt nhiệm vụ để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng.
 
Tôi mong rằng, sau đại hội này, Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập hợp hội viên, phụ nữ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, góp phần tích cực vào quá trình phát triển tỉnh nhà. Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Hội Phụ nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ; quan tâm bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, có năng lực đảm nhiệm nhiệm vụ công tác Hội; tạo điều kiện về nguồn lực, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, bảo đảm để Hội Phụ nữ hoạt động hiệu quả. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội Phụ nữ tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo quy định; giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh liên quan đến phụ nữ, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị.
 
Với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được, tôi tin tưởng Hội LHPN tỉnh và phong trào phụ nữ Phú Yên thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển vững chắc hơn và ngày càng khẳng định rõ nét hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.
 
(*) Tựa đề do Tòa soạn đặt
 

Nguồn tin: www.baophuyen.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây