STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 120/KH-BTV 02/11/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong hệ thống Hội
2 32/TB-BTV 31/10/2017 Thông báo Lịch truyền thông nhóm tại cộng đồng một số chuyên đề, chương trình phối hợp của Hội LHPN tỉnh năm 2017 (Đợt 2)
3 07/HD-BTV 31/10/2017 Hướng dẫn Thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội LHPN Việt Nam với Hội Khuyến học Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020
4 118 /KH-BTV 29/10/2017 Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021
5 65/BC-HLHPN-BTG 16/10/2017 Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2013 - 2017
6 07 CTPH/HLHPN-BĐBP 12/10/2017 Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh, trật tự khu vực biên giới biển” giai đoạn 2017 - 2022
7 113/KH-BTV 08/10/2017 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam”
8 01/QĐ-BTV 28/09/2017 Quy định Về công tác thông tin báo cáo của các cấp Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
9 06/HD-BTV 18/09/2017 Hướng dẫn Triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”
10 94/KH-BTV 14/09/2017 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
11 05/HD-BTV 12/09/2017 Hướng dẫn Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến Trong thực hiện phong trào thi đua và công tác Hội
12 83/KH-BTV 06/09/2017 Kế hoạch Mở lớp tập huấn Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới” và tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
13 128/KH-ĐCT 04/09/2017 Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
14 14/HD-ĐCT-TC 31/08/2017 Hướng dẫn quy trình hỗ trợ thành lập Hội Nữ doanh nhân và hội nữ tri thức cấp tỉnh
15 13/HD-ĐCT-TC 31/08/2017 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022
16 35-HD/BTGTU 30/08/2017 Hướng dẫn Tuyên truyền APEC 2017
17 11/HD-ĐCT 15/08/2017 Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027"
18 197/BTV-TG 15/08/2017 Công văn đề nghị báo cáo số liệu về các tôn giáo
19 10/HD-ĐCT-TC 06/08/2017 Hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự của Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện và cơ sở
20 190/BTV-TG 06/08/2017 Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
21 188/BTV-TG 03/08/2017 Công văn hưởng ứng các cuộc thi viết và sáng tác
22 189/BTV-TG 03/08/2017 Công văn định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8 năm 2017
23 04/HD-BTV 02/08/2017 Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
24 78/KH-BTV 12/07/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực" năm 2017
25 02/NQ-BCH 05/07/2017 Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 3 Hội LHPN tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021
26 09/HD-ĐCT 29/06/2017 Hướng dẫn thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025
27 06/HD-ĐCT-TC 28/06/2017 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 -2022
28 05/HD-BCH 28/06/2017 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam
29 08/HD-ĐCT-TC 28/06/2017 Hướng dẫn xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt tại các cơ sở Hội
30 08/HD-ĐCT-TC 28/06/2017 Hướng dẫn xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt tại các cơ sở Hội
31 07/HD-ĐCT-TC 28/06/2017 Hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội trong các cấp Hội
32 02/HD-BTV 22/06/2017 Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
giai đoạn 2017-2022
33 129/CV-BTG 01/06/2017 Công văn định hướng thông tin, tuyên truyền về hiện tượng tôm hùm nuôi chết hàng loạt ở thị xã Sông Cầu
34 70/KH-BTV 30/05/2017 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
35 66/KH-BTV 16/05/2017 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”
36 105/BTV-VP 14/05/2017 Công văn ban hành khung điểm cho nội dung cụm thi đua Hội LHPN các huyện thị xã, thành phố và LLVT năm 2017
37 106/BTV-VP 14/05/2017 Công văn phân công các cụm trưởng thi đua năm 2017
38 01/QC-BTV 14/05/2017 Quy chế Hoạt động thi đua cụm của Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố Và đơn vị LLVT
39 55/KH-BTV 13/04/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
40 02/HD-BTV 13/04/2017 HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia”
và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” năm 2017
41 08/TB-BTV 09/04/2017 Thông báo Lịch truyền thông nhóm tại cộng đồng một số chuyên đề, chương trình phối hợp của Hội LHPN tỉnh năm 2017
42 54/KH-BTV 09/04/2017 Kế hoạch Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XI
43 49/KH-BTV 02/04/2017 Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
44 48/KH-BTV 27/03/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” năm 2017
45 47/KH-BTV 22/03/2017 Kế hoạch Thực hiện kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” Giai đoạn 2017-2022
46 664 /SVHTTDL-HLHPN 14/03/2017 Kế hoạch Triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội LHPN Việt Nam về công tác gia đình năm 2017
47 59/BTV-TG 06/03/2017 Công văn Ttham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Phú Yên năm 2017
48 36 /KH-BTV 28/02/2017 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền “Đề án trợ giúp người khuyết tật”, năm 2017
49 34/KH-BTV 22/02/2017 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017
50 05/KH-BTV 05/02/2017 Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức
phát triển toàn diện năm 2017

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 63

Máy chủ tìm kiếm: 3

Khách viếng thăm: 60

Hôm nay: 1,009

Hôm qua: 963

Tháng hiện tại: 21,845

Tháng trước: 52,777

Tổng lượt truy cập: 647,141

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây