Công văn phát động "Tuần lễ áo dài"

Công văn phát động "Tuần lễ áo dài"

Số kí hiệu 1265/BTV-TG
Ngày ban hành 19/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/02/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực TUYÊN GIÁO
Cơ quan ban hành Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
Người ký Trần Thị Binh

Nội dung

HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
BAN THƯỜNG VỤ
 
                Số:  1265/BTV-TG
V/v phát động“Tuần lễ Áo dài”
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày19  tháng 02 năm 2021
 
Kính gửi:  Hội LHPN các huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị trực thuộc
 
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam, tiếp tục khẳng định chủ quyền và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân; thực hiện Công văn số 5373/ĐCT-TG, ngày 28/01/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v tổ chức hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài”, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021), 1981 năm Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng, BTV Hội LHPN tỉnh phát động “Tuần lễ Áo dài”, nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 tuần, từ ngày 01/3  đến ngày 08/3/2021
2. Đối tượng vận động thực hiện:
- 100% cán bộ Hội LHPN chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở;
- Khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng.
BTV Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị vận động cán bộ, hội viên, công nhân, viên chức và người lao động nữ mặc bộ áo dài trong các hoạt động ở công sở, trường học, đơn vị, các sự kiện trong gia đình và xã hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp, đặc biệt trong thời điểm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.
Đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị triển khai thực hiện. Báo cáo các hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1981 năm Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng và “Tuần lễ áo dài” trong báo cáo tháng 03/2021 gửi về Văn phòng Hội LHPN tỉnh./.
 
Nơi nhận:                                                                               TM. BAN THƯỜNG V
- Như kính gửi;                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban DVTU, Ban TGTU (b/c);
- Đài PT & TH tỉnh(p/h);
- Báo Phú Yên (p/h);
- LĐLĐ tỉnh (p/h);
- TT Hội LHPN tỉnh;
- Các ban,VP Hội LHPN tỉnh;                                                             
- Lưu VT, TG.           
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây