Văn bản theo lĩnh vực: TUYÊN GIÁO

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 02 18/05/2023 Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi
2 01 18/05/2023 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP, VẬN HÀNH TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG
3 24/KH-BTV 23/02/2022 Kế hoạch Tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vữn
4 12/KH-BTV 15/02/2022 Kế hoạch Triển khai công tác tuyên giáo năm 2022
5 05/KHPH-CAT-HLHPNT 11/01/2022 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng là nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2026
6 01/KH-BTV 11/01/2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025
7 559/KH-BTV 30/12/2021 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
8 558/KH-BTV 27/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021- 2025
9 02 /CTrPH-BDT-HLHPN 13/12/2021 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC Giữa Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên Giai đoạn 2021- 2025
10 555 /KH-BTV 21/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025
11 532/KH-BTV 03/10/2021 Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
12 530/KH-BTV 21/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
13 529/KH-BTV 21/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14 1265/BTV-TG 18/02/2021 Công văn phát động "Tuần lễ áo dài"
15 459/KH-BTV 19/01/2021 Kế hoạch Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện năm 2021
16 29/HD-BTV 19/01/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
17 27/HD-BTV 22/11/2020 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
18 421/KH-BTV 12/07/2020 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020
19 367/KH-BTV 10/02/2020 Kế hoạch Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện năm 2020
20 363/KH-BTV 30/01/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
21 360/KH-BTV 20/01/2020 Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1980 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng Và trình diễn “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”
22 359/KH-BTV 20/01/2020 Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
23 358/KH-BTV 12/01/2020 Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
24 16/HD-BTV 28/01/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
25 244/KH-BTV 30/01/2019 Kế hoạch Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện năm 2019
26 257/KH-BTV 12/02/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
27 17/HD-BTV 12/02/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019
28 243/KH-BTV 28/01/2019 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
29 215/KH-BTV 13/09/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Phụ nữ Phú Yên đảm đang khéo tay hay làm” năm 2018
30 206/KH-BTV 04/09/2018 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và Ngày phụ nữ Việt Nam
31 117/BC-BTV 19/03/2018 Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
32 146/KH-BTV 28/02/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
33 129/KH-BTV 25/01/2018 KẾ HOẠCH Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện năm 2018
34 226/KH-BTV 11/01/2018 Kế hoạch Tọa đàm Phụ nữ Phú Yên rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ và Điều lệ Hội”
35 225/KH-BTV 11/01/2018 Kế hoạch Thăm tặng quà gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018
36 224/KH-BTV 08/01/2018 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
37 315/BTV-TG 12/12/2017 Công văn đôn đốc tham gia Cuộc thi viết Tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng, NQ ĐHPN và Điều lệ Hội
38 299/BTV-TG 27/11/2017 Công văn hướng dẫn hoạt động dịp lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2017
39 07/HD-BTV 31/10/2017 Hướng dẫn Thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội LHPN Việt Nam với Hội Khuyến học Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020
40 07 CTPH/HLHPN-BĐBP 12/10/2017 Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh, trật tự khu vực biên giới biển” giai đoạn 2017 - 2022
41 65/BC-HLHPN-BTG 16/10/2017 Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2013 - 2017
42 113/KH-BTV 08/10/2017 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam”
43 11/HD-ĐCT 15/08/2017 Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027"
44 35-HD/BTGTU 30/08/2017 Hướng dẫn Tuyên truyền APEC 2017
45 94/KH-BTV 14/09/2017 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
46 05/HD-BTV 12/09/2017 Hướng dẫn Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến Trong thực hiện phong trào thi đua và công tác Hội
47 83/KH-BTV 06/09/2017 Kế hoạch Mở lớp tập huấn Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới” và tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
48 197/BTV-TG 15/08/2017 Công văn báo cáo số liệu
49 189/BTV-TG 03/08/2017 Công văn định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8 năm 2017
50 188/BTV-TG 03/08/2017 Công văn hưởng ứng các cuộc thi viết và sáng tác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây