STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 18/HD-BTV 25/10/2023 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026
2 17//HD-BTV 18/10/2023 Hướng dẫn Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
3 01 19/05/2023 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP, VẬN HÀNH TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG
4 02 19/05/2023 Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi
5 63/KH-BTV 19/07/2022 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, nhiệm kỳ 2022-2027
6 24/KH-BTV 24/02/2022 Kế hoạch Tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vữn
7 12/KH-BTV 16/02/2022 Triển khai công tác tuyên giáo năm 2022
8 13/KH-BTV 16/02/2022 Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, năm 2022
9 01/KH-BTV 12/01/2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025
10 05/KHPH-CAT-HLHPNT 12/01/2022 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng là nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2026
11 559/KH-BTV 31/12/2021 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
12 558/KH-BTV 28/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021- 2025
13 555 /KH-BTV 22/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025
14 556/KH-BTV 22/12/2021 Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của BTV Tỉnh ủy
về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước
và chính quyền các cấp
15 02 /CTrPH-BDT-HLHPN 14/12/2021 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC
Giữa Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên
Giai đoạn 2021- 2025
16 548 /KH-BTV 12/11/2021 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030
17 532/KH-BTV 04/10/2021 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
18 529/KH-BTV 22/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
19 530/KH-BTV 22/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
20 33/HD-BTV 27/08/2021 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp
21   34/HD-BTV 27/08/2021 Hướng dẫn Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
22 1265/BTV-TG 19/02/2021 Công văn phát động "Tuần lễ áo dài"
23 29/HD-BTV 20/01/2021 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
24 459/KH-BTV 20/01/2021 Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện năm 2021
25 460/KH-BTV 20/01/2021 Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội năm 2021
26 28/HD-BTV 18/01/2021 Công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
27 27/HD-BTV 23/11/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
28 26/HS-BTV 18/11/2020 Hướng dẫn Xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
29 421/KH-BTV 13/07/2020 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
20/10/1930 – 20/10/2020
30 23/HD-BTV 17/03/2020 Hướng dẫn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
31 1019/BTV-GĐXH 16/03/2020 Công văn tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19
32 1017/BTV-GĐXH 11/03/2020 Công văn tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19
33 374/KH-BTV 19/02/2020 Triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
34 373/KH-BTV 19/02/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Hội LHPN tỉnh Lần thứ III (giai đoạn 2016-2020)
35 367/KH-BTV 11/02/2020 Kế hoạch Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện năm 2020
36 368/KH-BTV 11/02/2020 Kế hoạch Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội năm 2020
37 985/BTV-GĐXH 06/02/2020 Công văn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm
38 363/KH-BTV 31/01/2020 Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
39 359/KH-BTV 21/01/2020 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ,
và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
40 360/KH-BTV 21/01/2020 Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1980 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng Và trình diễn “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”
41 358/KH-BTV 13/01/2020 Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
42 17/HD-BTV 13/02/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019
43 257/KH-BTV 13/02/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
44 249/KH-BTV 01/02/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác đối ngoại trong các cấp Hội và hoạt động công tác Văn phòng, năm 2019
45 244/KH-BTV 31/01/2019 Kế hoạch Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện năm 2019
46 243/KH-BTV 29/01/2019 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
47 16/HD-BTV 29/01/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
48 242/KH-BTV 29/01/2019 Kế hoạch Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội năm 2019
49 236/KH-BTV 08/01/2019 Kế hoạch Tổ chức phát động thi đua lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019), thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”
50 237/KH-BTV 08/01/2019 Kế hoạch Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây