Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11.2017

  •   Thứ năm - 02/11/2017 15:43
  •   2719
  •  0
Đính kèm tệp:
838awlavte4bgormmlzmll2mnawzgrxut0934.docx 21.98 KB
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  920 -CV/BTGTU
V/v định hướng công tác
tuyên truyền trong tháng 11/2017
 
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Hòa, ngày 01 tháng 11năm 2017
Kính gửi: - Sở Thông tin - Truyền thông;
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh.
                    --------
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 11 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm như sau: 
1- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trong đó tập trung làm rõ: Những định hướng lớn của Trung ương khi bàn về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, y tế, dân số, đổi mới hệ thống chính trị, khẳngđịnhđó là tiền đề chính trị, là xung lực mới cho đất nước vững bước bước vào năm thứ 3 triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; những quyết định liên quan đến công tác cán bộ của Đảng tại Hội nghị lần này thể hiện quyết tâm của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao tính chiến đấu của Đảng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
2- Phản ánh kịp thời, chính xác những hoạt động của Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV. Tập trung làm rõ những nội dung, vấn đề mà cử tri cả nước, cử tri trong tỉnh, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những luồng ý kiến có tính phản biện, góp ý xây dựng vào một số dự án luật được đưa ra tại kỳ họp lần này. Tránh những thông tin mang tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học làm ảnh hưởng đến uy tín của các cấp, các ngành và của Quốc hội.
3- Phản ánh kịp thời về các hoạt động quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao APECViệt Nam 2017. Làm rõ sự nỗ lực của Việt Nam đối với việc chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong điều kiện có thể để bảo đảm thành công tốt đẹp cho các hoạt động của diễn đàn APEC - 2017 trong nhiều tháng qua. Nêu bật những kết quả to lớn mà đoàn đại biểu cấp cao của các nước đã đạt được tại diễn đàn APEC - 2017 sẽ là dấu mốc mở ra cơ hội phát triển quan hệ đối ngoại, phát triển kinh tế giữa các nước thành viên APEC, tác động sâu sắc đến sự ổn định, phát triển của khu vực, thế giới, trong đó có ASEAN và Việt Nam.
4- Tuyên truyền các chương trình hành động và kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 03/10/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 03/10/2017 về thực hiện việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 03/10/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý.
5- Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tập trung tuyên truyền về bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong năm 2017, nhấn mạnh đó là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong khắc phục khó khăn, thách thức; qua đó tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp; tuyên truyền việc đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu lớn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của các cấp, các ngành.
6- Phản ánh các hoạt động cứu trợ nhân đạo, sự vào cuộc sát sao, có trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở nhiều địa phương; các giải pháp phòng, tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường ở từng vùng, miền, địa phương…
7- Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
8- Phản ánh hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
9- Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng:Tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017) theo Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 14/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;kỷ niệm ngàyQuốc hội biểu quyết thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ công hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - ngày 09/11/1946;Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11);Kỷ niệm 77 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2017); Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2017); Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2017);Kỷ niệm 197 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2017);Kỷ niệm 53 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số (28/11/1964 - 28/11/2017)…
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 11 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Ban;
- Trung tâm Thông tin;
- Phòng TT-VHVN (2 bản);
- Lưu VP Ban.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
Đã ký
 
 
 Trương Văn Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 27

Tổng lượt truy cập: 4,213,815

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây