Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Cán bộ Hội Phú Yên - Khánh Hòa qua các thời kỳ
Sau hiệp định Giơnever, đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền. Hội PN giải phóng ra đời, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Phú Yên, Hội PN tích cực tham gia các cuộc đấu tranh bền bỉ, ngoan cường, mưu trí trên cả ba mặt: Quân sự, chính trị, binh vận. Những chiến công vang dội của các đội nữ dân quân, du kích, biệt động, các đội nữ pháo binh mưu trí, dũng cảm đi đầu trong các cuộc biểu tình chống đàn áp, khủng bố, bắt lính, chống dồn dân, đòi trở về làng cũ, kiên cường bám trụ “Một tấc không đi, một ly không rời” hình thành một “Đội quân tóc dài”, hình ảnh mẹ Hòa Đồng chặn xe tăng giặc…cùng với trang sử vàng chói lọi của các đội nữ thanh niên xung phong “Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,…Các mẹ, các chị bằng trí tuệ và lòng dũng cảm, bằng mồ hôi, máu và nước mắt đã cùng PN cả nước viết nên tám chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, cùng nhân dân cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
         Năm 1976, Phú Yên và Khánh Hoà hợp nhất thành tỉnh Phú Khánh, cùng cả nước bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh. Hưởng ứng phong trào “Người PN mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do TW Hội phát động, PN Phú Yên đã đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, nâng cao tay nghề, tích cực xây dựng phong trào PN “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng”…Những thành tích đóng góp của PN Phú Khánh đã được Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
    Tháng 7/1989, Phú Yên trở về với tên gọi của mình, BCH Hội LHPN tỉnh Phú Yên nhanh chóng kiện toàn lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, động viên các tầng lớp PN, tin tưởng vào đường lối của Đảng, đoàn kết xây dựng quê hương.      
Thường trực Hội LHPN tỉnh tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
Những năm đầu công cuộc đổi mới, PN cùng với tổ chức Hội tập trung đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ, tập hợp quần chúng xây dựng quỹ hội, chăm lo quyền lợi thiết thực cho PN và trẻ em, ra sức lao động sản xuất, thực hiện tốt cuộc vận động “PN giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “PN Việt Nam thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn minh, chống xa hoa lãng phí, cần kiệm xây dựng đất nước giàu mạnh” và tham gia xây dựng quỹ “Ngày tiết kiệm vì PN nghèo…đặc biệt là hưởng ứng tích cực hai cuộc vận động lớn: “PN giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”.    
Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ PN đi trước, những năm qua phong trào phụ nữ Phú Yên đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2001), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2006), Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2013) và nhiều cờ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt là từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2011 -2016 đến nay, các tầng lớp PN trong tỉnh khắc phục mọi khó khăn, thách thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 6 nhiệm vụ công tác Hội. Các phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “ Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”,.. được duy trì trong suốt những năm qua cùng các cuộc vận động lớn như công trình thi đua đặc biệt hướng về PN và trẻ em nghèo năm 2012; Phụ nữ hướng về biển đảo quê hương; đợt thi đua thực hành tiết kiệm lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội năm 2015. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 4 phẩm chất đạo đức của PN Việt Nam  thời kỳ CNH-HĐH “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Duy trì và nhân rộng các mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác, như: “Mỗi cơ sở nhận đỡ đầu 01 địa chỉ an sinh xã hội”, “Hũ gạo tình thương”, “quả dừa tiết kiệm”, heo đất tiết kiệm,  CLB nhân đạo, từ thiện,...  
Công tác tuyên truyền, giáo dục ngày càng đa dạng, phong phú góp phần bồi dưỡng nhận thức cho chị em PN về giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất cần thiết của người PN trong thời kỳ mới.Tăng cường tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng và hoạt động đối ngoại của Hội, tuyên truyền về biển đảo, nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh biên giới. Triển khai thực hiện các Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước”, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” và Đề án “Hỗ trợ PN học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015 với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực. Hội LHPN các cấp khai thác nguồn vốn tín dụng từ các Ngân hàng và các chương trình, dự án hỗ trợ cho hàng ngàn lượt PN vay vốn phát triển kinh tế với số tiền lên đến 1.080.461 triệu đồng. Huy động nội lực tạo nguồn vốn tự có trong Hội và chủ động, kịp thời giải quyết cho PN khó khăn mượn không tính lãi. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, giáo dục hội viên, PN thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình. Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, duy trì công tác hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện, thăm hỏi gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, tân binh lên đường nhập ngũ, gia đình khó khăn, hoạn nạn; đồng bào bị thiên tai, bão lũ…Vận động xây dựng mái ấm tình thương, tình nghĩa cho hội viên, PN nghèo. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát hiện vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của PN đã thể hiện rõ hơn chức năng đại diện của Hội. Tập trung nâng cáo chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội, công tác dân vận và nhu cầu của PN trong tình hình mới. Tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đến nay toàn tỉnh có 116 tổ chức cơ sở Hội và tương đương, 636 chi hội, 2.050 tổ với 153.185 hội viên. Công tác đối ngoại nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần xã hội hóa hoạt động của Hội.
    Với niềm tự hào về truyền thống anh hùng của ông cha và các thế hệ đi trước với lòng tự tin về chính bản thân mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự cộng đồng trách nhiệm của chính quyền sự đồng thuận của nhân dân và phụ nữ toàn tỉnh, cán bộ, hội viên, PN Phú Yên đoàn kết, tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thi đua tích cực học tập, lao động sản xuất, giữ vững và phát huy tốt thành tích đã đạt được, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm (2016 – 2020) và những năm tiếp theo, xây dựng Phú Yên ngày càng giàu đẹp cùng cả nước vững bước thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
PHỤ NỮ PHÚ YÊN QUA CAC THỜI KỲ
* Thời kỳ chống thực dân pháp:    
- Tháng 3/1931 Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập. Chị Nguyễn Thị Hảo, nữ đảng viên đầu tiên được phân công phụ trách công tác phụ nữ.        
- Tháng 6/1945 Ban Vận động phụ nữ cứu quốc lâm thời Phú Yên được thành lập có 03 chị:
1. Chị Huỳnh Thị Như Hồng: An Phú, Tuy An (nay thuộc TP Tuy Hòa).
2. Chị Huỳnh Thị Như Hải: An Phú, Tuy An (nay thuộc TP Tuy Hòa).
3. Chị Nguyễn Thị Trác: Bình Kiến, TP Tuy Hòa.
* Cuối năm 1945 bổ sung thêm 04 chị:         
1. Chị Võ Thị Đồng
2. Chị Nguyễn Thị Hoàng (Hồng)     
3. Chị Đỗ Thị Lan      
4. Chị Đặng Thị Liễu (Lữu)
- Tháng 3/1946 Hội nghị cán bộ phụ nữ cứu quốc toàn tỉnh cử ra BCH chính thức gồm 09 chị. Chị Huỳnh Thị Như Hồng được bầu làm thư ký (chức danh Chủ tịch Hội bây giờ). Trụ sở của Hội đóng tại Sông Cầu, sau dời về Tuy Hòa.
- Giữa năm 1947, Đại hội lần thứ nhất tổ chức tại xã Đại Đồng (An Chấn-Tuy An) có trên 100 đại biểu dự, BCH phụ nữ 13 chị, chị Trần Thị Xuyến làm Hội trưởng. 
- Năm 1948 chị Hà Thị Tập được bầu bổ sung vào BCH và cử làm Hội trưởng thay chị Trần Thị Xuyến. 
- Đầu năm 1949 Đại hội phụ nữ cứu quốc tỉnh Phú Yên lần thứ II tổ chức tại Vùng 4 - xã An Định, Tuy An. BCH có 08 chị, chị Nguyễn Thị Thơm làm thư ký (Hội trưởng).   
- Tháng 10/1950, Đại hội hợp nhất hai tổ chức Hội phụ nữ thành Hội LHPN tỉnh Phú Yên được tổ chức tại xã An Chấn - Tuy An, chị Nguyễn Thị Hựu được bầu làm Hội trưởng, chị Ngô Thị Tùng làm Hội phó.
* Thời kỳ chống đế quốc Mỹ:
- Cuối năm 1961 chị Bùi Thị Thanh Vân được Tỉnh ủy phân công phụ trách công tác PN.
- Tháng 11/1964, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ I tổ chức tại Vùng II, xã An Lĩnh, Tuy An. Ban Chấp hành Hội LHPN Giải phóng tỉnh có 14 chị, chị Phạm Thị Lành làm Hội trưởng, chị Nguyễn Thị Miển và chị Võ Thị Kim Đính làm Hội phó.
- Cuối năm 1967, chị Phạm Thị Lành hy sinh, chị Nguyễn Thị Miển được cử làm Hội trưởng.
- Năm 1968, chị Nguyễn Thị Miển được điều về Khu V, chị Nguyễn Thị Yến, UVBTV được cử làm Thường trực Hội LHPN tỉnh Phú Yên.
- Ngày 30/10/1971, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ II được tổ chức tại Vùng I xã An Xuân, Tuy An, bầu BCH 15 chị, chị Huỳnh Thị Lưa được bầu làm Hội trưởng, chị Nguyễn Thị Lệ, chị Phạm Thị Bảy làm Hội phó.
- Ngày 14/4/1974, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ III được tổ chức tại xã An Xuân, Tuy An, BCH có 15 chị, chị Nguyễn Thị Lệ  làm Hội trưởng, chị Phạm Thị Bảy và chị Lê Thị Khẻo làm Hội phó.
* Thời kỳ 1975-1989:
- Năm 1976, Hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa hợp nhất thành tỉnh Phú Khánh. Từ nhiệm kỳ V (1979), chị Bùi Thị Thanh Vân làm Hội trưởng, chị Nguyễn Thị Trác và chị Lê Thị Trương làm Hội phó.
* Nhiệm kỳ VI: (1979-1980), chị Nguyễn Thị Miển làm Hội trưởng, chị Nguyễn Thị Kim Cúc làm Hội phó (giữa năm 1981 chị Nguyễn Thị Miển đi học Trường Nguyễn Ái Quốc, chị Nguyễn Thị Kim Cúc quyền Hội trưởng).    
* Nhiệm kỳ VII (1986), chị Nguyễn Thị Miển làm Hội trưởng, chị Trần Thị Minh Chánh làm Hội phó.    
* Nhiệm kỳ X (1986-1991) chị Nguyễn Thị Miển làm Hội trưởng, chị Trần Thị Minh Chánh và chị Lê Thị Khẻo làm Hội phó.         
* Thời kỳ 1989-2016:
- Tháng 7/1989 chia tách tỉnh Phú Khánh thành tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Ngày 26/8/1989, Hội LHPN Việt Nam quyết định công nhận BCH lâm thời Hội LHPN tỉnh Phú Yên gồm 15 chị, chi Nguyễn Thị Miển được chỉ định làm Hội trưởng, chị Trần Thị Minh Chánh, chị Lê Thị Khẻo làm Hội phó
* Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI (1991-1996)  tổ chức tại thị xã Tuy Hòa. BCH có 21 chị ủy viên, chị Trần Thị Minh Chánh làm Hội trưởng, chị Phùng Thị Minh Trâm, chị Nguyễn Thị Minh Tánh làm Hội phó.
* Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XII (1996-2001) tổ chức tại thị xã Tuy Hòa, có 27 chị, chị Trần Thị Minh Chánh làm Chủ tịch, chị Phùng Thị Minh Trâm, chị Nguyễn Thị Minh Tánh, chị Phạm Thị Tương Lai làm PCT.  
- Tháng 9/1998, chị Nguyễn Thị Thanh Thừa – Chủ tịch Hội LHPN thị xã Tuy Hòa được bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
- Năm 2000, chị Trần Thị Minh Chánh được bầu vào BTV Tỉnh ủy làm Trưởng  Ban Dân vận, chị Nguyễn Thị Minh Tánh được bầu bổ sung Chủ tịch Hội LHPN tỉnh từ tháng 2/2001- 12/2001.          
 * Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XIII (2001-2006), tổ chức tại thị xã Tuy Hòa. Bầu BCH có 26/27 chị, chị Trịnh Thị Nga làm Chủ tịch, chị Nguyễn Thị Thanh Thừa, chị Trần Thị Thư làm Phó Chủ tịch.     
- Tháng 8/2004, chị Trịnh Thị Nga được bầu bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chị Nguyễn Thị Thanh Thừa - Phó Chủ tịch Thường trực được bầu làm Chủ tịch, chị Lê Thị Bích Hạnh - Chánh Văn phòng tỉnh Hội được bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội.           
- Ngày 7/3/2006, Hội nghị BCH phụ nữ khóa XIII bầu bổ sung chị Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh.          
* Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (2006-2011) tổ chức tại TP Tuy Hòa, bầu BCH có 31 ủy viên, chị Cao Thị Hòa An làm Chủ tịch, chị Trần Thị Thư, chị Nguyễn Thị Huệ, chị Nguyễn Thị Yên Bình làm Phó Chủ tịch.  
- Tháng 9/2008 chị Nguyễn Thị Yên Bình chuyển công tác khác. Tháng 3/2009 bầu bổ sung chị Nguyễn Thị Minh Phương - Phó phòng cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Tháng 9/2010 bầu bổ sung chị Đặng Thị Hồng Nga - TB Tổ chức Hội LHPN tỉnh làm PCT Hội LHPN tỉnh.
- Tháng 11/2010 chị Cao Thị Hòa An được bầu vào BTV Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Chị Đặng Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo được bầu bổ sung Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
* Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV (2011-2016) tổ chức tại TP Tuy Hòa, bầu BCH có 31 ủy viên, chị Đặng Thị Kim Chi làm Chủ tịch, chị Nguyễn Thị Huệ, chị Nguyễn Thị Minh Phương, chị Đặng Thị Hồng Nga làm PCT.           
- Tháng 9/2013 chị Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chuyển công tác làm Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Phú Yên. Tháng 10/2013, chị Đặng Thị Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được bầu bổ sung Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
- Tháng 7/2015 chị Nguyễn Thị Phương Liên, chị Đỗ Thị Như Tình được bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây