Tổ chức bộ máy

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, gồm 4 cấp
1. Trung ương
2. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương (gọi chung là cấp tỉnh)
3. Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnhvà tương đương (gọi chung là cấp huyện)
4. Xã, phường, thị trấn và tương đương (gọi chung là cấp cơ sở).
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên của cấp đó.
Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tổ chức 5 năm một lần.
Cơ quan chuyên trách Hội cấp TW, tỉnh, huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc cho BCH, ĐCT hoặc Ban Thường vụ cùng cấp.
HỘI VIÊN: 152.942 (tính đến tháng 12/2015) 

II.  BỘ MÁY CẤP TỈNH
1. Thường trực

 

 

Nguyễn Thị Phương Liên
Phó chủ tịch
Nguyễn Thị Phương Liên
 
IMG 3954
Chủ tịch
Lê Đào An Xuân
 
binh

Phó chủ tịch
Trần Thị Binh

 

2. Văn phòng và các Ban chuyên môn, gồm:    
- Xây dựng tổ chức Hội - Văn phòng;
- Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp;
- Ban Gia đình – Xã hội - Kinh tế;
IMG 4740
Cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh
III. BAN THƯỜNG VỤ
Nguyễn Thị Phương Liên
Nguyễn Thị Phương Liên
IMG 3954
Lê Đào An Xuân
binh
Trần Thị Binh
ái
Nguyễn Thị Ngọc Ái
z4822147297919 49ced25ec1af5804501222600ed783bf
Nguyễn Thị Triêm
huyên
Phạm Thị Thu Huyên
phượng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
z4591435817044 b4febeab85184adeccef3440989d7586
Nguyễn Thị Minh Thùy
yên
Phạm Thị Yên

 

IV. BAN CHẤP HÀNH
 1. 1 Lê Đào An Xuân Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
  2 Nguyễn Thị Phương Liên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
  3 Trần Thị Binh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
  4 Phạm Thị Thu Huyên UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách luật pháp
  5 Nguyễn Thị Minh Thùy UVBTV, Trưởng Ban Gia đình xã hội – Kinh tế
  6 Nguyễn Thị Mỹ Phượng UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng tổ chức hội – Văn phòng
  7 Phạm Thị Yên UVBTV. Phó trưởng Ban Gia đình xã hội – Kinh tế
  8 Nguyễn Thị Triêm Thành ủy viên, UVBTV, Chủ tịch Hội LHPN TP Tuy Hòa
  9 Thái Thị Thanh Thủy Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TX Đông Hòa
  10 Nguyễn Thị Minh Hiệp Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TX Sông Cầu
  11   Hội LHPN huyện Phú Hòa
  12 Lương Thị Bạch Huệ Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Hòa
  13 Nay Hờ Nhơn Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sông Hinh
  14 Nguyễn Thị Kim Dung Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Xuân
  15 Lê Thị Bích Hậu Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Hòa
  16 Phạm Thị Đăng Thanh Chủ tịch Hội LHPN huyện Tuy An
  17 Lê Thị Ái Ngọc Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh
  18 Nguyễn Ngọc Huyền Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
  19 Nguyễn Thị Ngọc Ái Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh
  20 Nguyễn Thị Hồng Thái Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao – Du lịch tỉnh
  21 Phạm Thị Minh Hiền Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh – XH
  22 Lê Thị Thanh Bích Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh
  23 Hờ Bá Thị Tem Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa
  24 Nguyễn Thị Kim Duyên (Sư cô Thích Nữ Tâm Thanh) Trụ trì Chùa Ân Niên, xã Hòa An, Phú Hòa
  25 Nguyễn Thị Nga Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc
z2961790199472 1adde81d73096d3816b395f508b49bd5
Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại Đại hội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây