CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH  ĐÀO AN XUÂN: Tập trung chuẩn bị tốt công tác đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

  •   Chủ nhật - 14/03/2021 23:52
  •   988
  •  0
AX 1
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân thăm tặng quà gia đình cán bộ, chiến sỹ
đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021
Năm 2021 là năm tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh. Báo Phú Yên phỏng vấn Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân xung quanh nội dung này.
 * Để chuẩn bị cho đại hội đại biểu phụ nữ (ĐBPN) các cấp tiến tới Đại hội ĐBPN tỉnh Phú Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện như thế nào, thưa bà?
- Đại hội ĐBPN các cấp và Đại hội ĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ. Để đại hội ĐBPN các cấp diễn ra đúng tiến độ và bảo đảm yêu cầu, Hội LHPN tỉnh đã chủ động chuẩn bị chu đáo các bước để tiến hành đại hội thành công. Thực hiện Thông tri số 10-TT/TU của Tỉnh ủy Phú Yên và Kế hoạch số 888/KH-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 444/KH-BTV về đại hội ĐBPN các cấp, tiến tới Đại hội ĐBPN tỉnh lần thứ XVII và Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, Hội LHPN các cấp cũng đã chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lựa chọn đơn vị chỉ đạo điểm tổ chức đại hội cấp huyện và cấp cơ sở.  
Đến nay, các huyện, thị, thành Hội đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn điểm chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở. Sau đại hội điểm cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo, tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh, tiến tới đại hội cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội ĐBPN các cấp sẽ tập trung đánh giá phong trào phụ nữ; tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội (nếu có); quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành Hội LHPN nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên trực tiếp... Về định hướng xây dựng báo cáo chính trị, tỉnh Hội yêu cầu các cấp hội cần đánh giá đúng kết quả hoạt động hội và các phong trào thi đua nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tới, bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức hướng dẫn việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt phải bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín...
Dự kiến, đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II/2021; đại hội cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành trong quý III/2021; đại hội cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong quý IV/2021. Đại hội điểm cấp cơ sở sẽ được tổ chức tại xã An Dân (huyện Tuy An) vào ngày 16/3 đến. Đại hội điểm cấp huyện được tổ chức tại huyện Tây Hoà vào khoảng giữa tháng 6.
Hội LHPN tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Đồng thời, phát động đợt thi đua sôi nổi trong các cấp hội với những công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội phụ nữ các cấp.
* Những điểm mới, nổi bật của đại hội nhiệm kỳ này là gì, thưa bà?
- Nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đối với các tầng lớp phụ nữ trước yêu cầu phát triển kinh tế gắn với cuộc cách mạng 4.0 và đối phó với những tác động của đại dịch COVID-19. Trước bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có những sự thay đổi lớn, đòi hỏi tổ chức hội phải thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong kỳ đại hội lần này, nhiệm vụ phát triển tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả được đặt ra hàng đầu. Với mục tiêu nắm rõ nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ theo phương châm “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”. Từ đó, các cấp hội đề ra các hoạt động, phong trào, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để thu hút, tập hợp hội viên.
Đại hội cũng nêu cao vấn đề xây dựng người phụ nữ Việt Nam hiện đại trong thời đại mới, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, tư duy đổi mới, có kỹ năng vận động phụ nữ và khả năng thích ứng với thực tiễn, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, yêu cầu công tác phụ nữ. Trong đó, nhấn mạnh thực hiện tốt việc giới thiệu, bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy đảng, chính quyền.
Một điểm được lựa chọn để trở thành khâu đột phá trong công tác hội là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Đây là điểm thể hiện sự linh hoạt, năng động đáp ứng kịp thời với yêu cầu của xã hội hiện nay.
* Để thực hiện tốt những nhiệm vụ này trong thời gian tới, tổ chức hội đã đề ra những giải pháp như thế nào, thưa bà?
- Muốn xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, trước hết đội ngũ cán bộ hội phải có trình độ, năng lực, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, tư duy đổi mới, có kỹ năng vận động phụ nữ, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, yêu cầu công tác phụ nữ và là hình ảnh tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
Các cấp hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ; vận động phụ nữ học tập, nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con; lấy hạnh phúc, lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu và lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.
*Xin cảm ơn bà!
NGỌC QUỲNH (Thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 19

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 18

Tổng lượt truy cập: 3,809,641

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây