Hướng dẫn ổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)

  •   Thứ năm - 03/09/2020 09:28
  •   985
  •  0
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 107-HD/BTGTU
       

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Yên, ngày  01 tháng 9 năm 2020
 
 

HƯỚNG DẪN

tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm

Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)

-----  
          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Công văn số 6167-CV/VPTU, ngày 31/8/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy) và Hướng dẫn số 146-HD/BTGTW, ngày 24/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện như sau:
          I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
          1. Tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, với đỉnh cao là Xô Viết -               Nghệ Tĩnh; khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh - nền tảng tạo dựng khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột trong tập hợp các tầng lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931, trong đó đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta ngay từ buổi đầu mới thành lập.
3. Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
          4. Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.
          II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
          1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Lễ kỷ niệm tại Nghệ An vào ngày 12/9/2020; thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện; phát sóng phim tài liệu về phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
          2. Tuyên truyền trực tiếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt câu lạc bộ thời sự; truyên truyền qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp…
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo nội dung Hướng dẫn này; đồng thời, lựa chọn hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, như: tổ chức sinh hoạt tại chi bộ, đoàn thể về giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát động các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
          2. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Căn cứ Hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, chất lượng và hiệu quả.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- CQ thường trực BTGTW tại Đà Nẵng (b/c),
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH tỉnh,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Báo Phú Yên, Đài PT-TH tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (02 bản),
- Lưu Văn thư.
TRƯỞNG BAN


 
Đã ký
 
Nguyễn Hữu Hiệp
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 24

Tổng lượt truy cập: 4,230,171

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây