Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII

  •   Thứ ba - 26/10/2021 14:24
  •   300
  •  0

LOGO dai hoi 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN
LẦN THỨ XVII
__________
 
Phú Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2021

 
NGHỊ QUYẾT

 Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII

Nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 tại Nhà Văn hóa Diên Hồng (TP.Tuy Hòa).
Dự Đại hội có 243 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 220.000 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.
Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trước phong trào Phụ nữ tỉnh, Đại hội đại biểu tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã thống nhất:
 
QUYẾT NGHỊ
 
1.Tán thành với những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.
Đại hội khẳng định 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, với tinh thần Đoàn kết, Đổi mới, Bình đẳng, Phát triển đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các khâu đột phá,  nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. Công tác phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt những kết quả tích cực, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Hoạt động của Hội LHPN các cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chú trọng; vun đắp hạnh phúc gia đình, chăm lo đời sống, việc làm, sức khỏe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; Chủ động khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội; Phát huy cao độ vai trò và trách nhiệm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đại hội đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đ/c Phạm Đại Dương, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đ/c Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Đại hội đã biểu quyết mục tiêu chung và 08 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể:
Mục tiêu:
Phát huy truyền thống đoàn kết, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển, nêu cao tinh thần làm chủ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khẳng định vị thế tổ chức Hội LHPN vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.
Chỉ tiêu:
1. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 2 gương cá nhân phụ nữ tiêu biểu, cách làm hay, mô hình hiệu quả; duy trì ít nhất 02 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vận động 35% phụ nữ tham gia luyện tập thể dục thường xuyên.
2. Hàng năm, toàn tỉnh giúp 110 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 130 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ, duy trì, thành lập mới 6 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.
3. Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Hơn 70% phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau. Tỷ lệ phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế chiếm 95% tổng số phụ nữ.
4. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao), phấn đấu cả tỉnh giúp được thêm 550 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; thực hiện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần đưa tỷ lệ xã nông thôn mới của tỉnh đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
5. Đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh phát triển mới 8.800 hội viên.
6. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.
7. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN cấp huyện, Hội LHPN cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.
8. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.
Đại hội nhất trí cao nhiệm kỳ 2021 – 2026  các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả:
Phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Phú Yên nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.
Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.
Thực hiện 02 khâu đột phá về: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; (2) Đồng hành xây dựng chi, tổ phụ nữ “Xanh - Thân thiện - Vững mạnh”.
Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị của gia đình Việt Nam; Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.
2. Đại hội giao BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội thông qua.
3. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Hội LHPN tỉnh hóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Từ kinh nghiệm của khóa XVI, BCH khóa XVII tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.
4. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ hội viên toàn tỉnh đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi. BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh.
5. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII. Đại hội đã quyết định số lượng ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII là 27 đồng chí, bầu tại Đại hội 25 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần XIII gồm 11 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII đã quyết định số lượng Ban Thường vụ là 09 đồng chí, bầu tại Hội nghị 09 đồng chí. Đồng chí Lê Đào An Xuân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Trần Thị Binh và đồng chí Nguyễn Thị Phương Liên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử báo cáo Đoàn Chủ tịch TW Hội để quyết định chuẩn y theo quy định.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội do Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đề ra./.
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 26

Thành viên online: 1 (quantrivien)

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 23

Tổng lượt truy cập: 4,214,109

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây