Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội

  •   Thứ ba - 11/02/2020 08:10
  •   5013
  •  0
Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ (HVPN); nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, tập trung xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh… là các giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội đã và đang được các cấp Hội LHPN tỉnh tích cực triển khai.

Báo Phú Yên lược ghi một số ý kiến tâm huyết xung quanh các giải pháp này.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH TRẦN THỊ BINH: Tập trung xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh

Thực hiện chủ đề Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh đã tích cực tổ chức các diễn đàn, hội nghị truyền thông, tư vấn pháp luật xóa bỏ bạo lực, phòng chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 1 mô hình hiệu quả vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em như: “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “An toàn giao thông”, “An toàn thực phẩm”, “Mái nhà an toàn”...

Bên cạnh đó, tổ chức hội được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hiệu quả. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hội từng bước được phát huy, tác động tích cực đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ trong tỉnh.

Để nâng cao chất lượng hoạt động hội, thời gian tới, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; định hướng công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII; giới thiệu nguồn cán bộ nữ nhiệm kỳ tới. Đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho HVPN; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các đề án, dự án của hội.

Thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” và “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” trong hệ thống hội...

CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN SƠN HÒA NGUYỄN THỊ TẠO: Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Sơn Hòa xác định hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, ngăn chặn “tín dụng đen” là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ “Vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia bảo vệ môi trường” gắn với Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025. Do đó, đơn vị đã chỉ đạo 14 tổ chức cơ sở hội tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, HVPN trên địa bàn về nội dung này. Đồng thời triển khai các giải pháp mở rộng nguồn cung tín dụng, tạo điều kiện cho HVPN tiếp cận các nguồn vốn ngân hàng thông qua kênh phụ nữ.

Thông qua hoạt động ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đã có 4.731 hộ được vay vốn với tổng dư nợ trên 173 tỉ đồng. Hội LHPN huyện là đơn vị có dư nợ cao nhất (trên 50% tổng số dư nợ) và có chất lượng dư nợ tốt nhất toàn huyện.

Ngoài ra, Hội LHPN các xã, thị trấn cũng đẩy mạnh các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thành lập 40 nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền trên 275 triệu đồng, giúp 74 chị xoay vòng vốn; 19 nhóm phụ nữ vần đổi công giúp nhau trong lao động, sản xuất... Những hoạt động này góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, hạn chế, ngăn ngừa “tín dụng đen” trên địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Sơn Hòa.

CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN TÂY HÒA LƯƠNG THỊ BẠCH HUỆ: Triển khai các mô hình tập hợp, thu hút hội viên

Phát triển hội viên là hoạt động có tính chất quyết định trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Vì vậy, việc xây dựng các mô hình tập hợp thu hút HVPN có vai trò vô cùng quan trọng. Thời gian qua, Hội LHPN huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội; tích cực triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội theo hướng gắn bó thiết thực, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho HVPN.

Huyện hội hướng dẫn các cơ sở hội tổ chức sinh hoạt theo lứa tuổi, đa dạng hóa nội dung, phương thức sinh hoạt, đặc biệt là các mô hình tập hợp, thu hút HVPN như: Chi hội Phụ nữ xây dựng nông thôn mới; các mô hình CLB gia đình 5 không 3 sạch, giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng chống bạo lực gia đình, phụ nữ tiết kiệm, phụ nữ chung tay hạn chế túi nilon, chung tay bảo vệ môi trường… thu hút đông đảo HVPN tham gia.

Bên cạnh đó, hội còn tập trung vào các giải pháp hỗ trợ chị em vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển các nghề phụ, đặc biệt là giúp đỡ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Nhờ triển khai các mô hình thiết thực, ý nghĩa, tỉ lệ phụ nữ tham gia vào tổ chức hội ngày càng đông. Trong năm, hội đã thu hút thêm 486 hội viên, nâng tổng số hội viên, phụ nữ toàn huyện lên 16.657 người.

CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN PHÚ HÒA TRẦN THỊ HỒNG NGA: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức phát triển toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên của Hội LHPN huyện Phú Hòa. Ngoài việc chủ động tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho HVPN; hội còn tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua, cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ công tác Hội… cho 12.924 lượt HVPN.

Đồng thời phối hợp các cấp, ngành, hội cấp trên tư vấn về an toàn thực phẩm; tuyên truyền phòng chống xâm hại, suy dinh dưỡng trẻ em, bạo lực học đường; tuyên truyền an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe phụ nữ… cho 3.508 trẻ em, HVPN. Qua đó góp phần hỗ trợ HVPN nâng cao nhận thức, phát triển toàn diện, đa dạng hóa các hoạt động hướng về cơ sở, lấy hạnh phúc, lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu hoạt động để xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

CHỦ TỊCH HỘI LHPN XÃ XUÂN QUANG 2 (HUYỆN ĐỒNG XUÂN) NGUYỄN THỊ BÉ: Xây dựng mô hình Làm theo gương Bác giúp người nghèo khó

Xuân Quang 2 là một xã còn nhiều khó khăn ở huyện Đồng Xuân. Nhận thức ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội LHPN xã đã tích cực tổ chức cho cán bộ, HVPN xã học tập theo tấm gương của Người, đặc biệt là thành lập các mô hình Làm theo gương Bác.

Với phương châm “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”, hội LHPN xã đã vận động các chi hội duy trì mô hình “Hũ thóc tình thương”, năm qua các chi hội đã giúp được 350kg gạo cho người nghèo khó trong xã. Đồng thời, hội duy trì các mô hình “Cho đi là còn mãi”, “Nồi cháo từ thiện”, “Tiếp sức cho học sinh nghèo” và thành lập mô hình “Nuôi mẹ già neo đơn” trợ giúp những cụ già neo đơn, người khó khăn trên địa bàn. Tuy số tiền, gạo vận động được không lớn lắm, nhưng nó góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo điều kiện cho HVPN, người nghèo khó vươn lên trong cuộc sống, đó là điều đáng quý.

Hiện vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn chưa được trợ giúp khiến chúng tôi trăn trở. Do đó tới đây, hội LHPN xã sẽ duy trì những mô hình hiệu quả; đồng thời xây dựng những mô hình thiết thực hơn để có thể trợ giúp nhiều bà con khó khăn trên địa bàn.

NGỌC DUNG (ghi)

Nguồn tin: www.baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 72

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 71

Tổng lượt truy cập: 4,233,872

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây