Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

  •   Thứ năm - 20/05/2021 16:29
  •   724
  •  0
Phu nu
Phụ nữ Phú Yên ngày càng có những đóng góp tích cực cho đời sống. Ảnh: NGỌC DUNG
Phụ nữ chiếm trên 50% dân số, là nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, tỉ lệ cán bộ nữ (CBN) tham chính chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực phụ nữ của xã hội.

Nâng tầm vị thế cán bộ nữ

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Hưng chia sẻ: Những năm qua, công tác CBN ở Phú Yên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng. Sự gia tăng số lượng, chất lượng CBN tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và các cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã chứng tỏ năng lực của CBN ngày càng nâng cao.

CBN quản lý, lãnh đạo ở các sở, ban ngành ở Phú Yên ngày càng tăng; tỉ lệ nữ tham gia ĐBQH khóa XIV là 1/6, chiếm 16,6%; nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cấp tỉnh chiếm 28%; cấp huyện chiếm 20%; cấp xã chiếm 25%. Trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có 8 cán bộ nữ, chiếm tỉ lệ 16,3% và lần đầu tiên ở Phú Yên có 1 nữ trong Thường trực Tỉnh ủy, 4 nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có thể nói, dù ở bất cứ cương vị, nhiệm vụ nào, những nữ tư lệnh ngành, những nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi giang, năng động của tỉnh nhà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng ta luôn quan tâm phát huy vị trí, vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Phú Yên, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Phụ nữ Phú Yên đã và đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng của mình, không chỉ trong các hoạt động xã hội, kinh tế mà còn cả trong việc tham chính. Điều này được minh chứng qua tỉ lệ cán bộ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 16,3%, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiếm 26,6%. Còn trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉ lệ nữ tham gia ứng cử ĐBQH chiếm 40%, HĐND tỉnh chiếm 40,4%, HĐND huyện chiếm 40,1%, HĐND xã chiếm 39,8%. 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy”

Chia sẻ về điều này, bà Trần Thị Minh Chánh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bày tỏ: “Kết quả này cho thấy sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng về công tác CBN, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu vươn lên không ngừng của đội ngũ CBN tỉnh nhà”.

Nói về niềm vui được Đảng tin tưởng, giao phó trọng trách công việc, bà Đỗ Thị Như Tình, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sơn Hòa, chia sẻ: “Được Tỉnh ủy luân chuyển về làm Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sơn Hòa, với tôi đó là niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo đặt niềm tin, trọng trách lên CBN. Vượt qua những thử thách của bản thân, tôi từng bước sắp xếp hài hòa giữa yêu cầu công việc và vai trò trong gia đình để thực hiện nhiệm vụ mới một cách tốt nhất”.

Thời gian qua, bà Đỗ Thị Như Tình đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa bàn bạc đưa ra những giải pháp quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện... Đây là cơ sở đưa huyện Sơn Hòa phát triển trong thời gian tới.

Can bo phu nu
Bà Nguyễn Thị Kỳ chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng tiếp xúc cử tri cho các nữ ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh ở Phú Yên. Ảnh: NGỌC DUNG


Thực tế cho thấy, so với tiềm năng, nguồn lực CBN trong hệ thống chính trị thì tỉ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo và tham gia các cơ quan dân cử còn khiêm tốn so với tương quan nam giới; trong khi sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực chính trị đang trở thành nhân tố không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng nhằm bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới và đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước.
Tạo điều kiện để phụ nữ tham chính

Theo Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đồng Xuân Nguyễn Văn Thời, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CBN, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân đã đề ra nhiều giải pháp tăng cường sự tham gia của nữ giới vào công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong huyện. Tỉ lệ CBN tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 10,25%; CBN tham gia cấp ủy cơ sở chiếm 18,4%. Số lượng nữ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm 16,6%; nữ đại biểu HĐND cấp xã chiếm tỉ lệ 25,5%, tăng 2,5% so với nhiệm kỳ 2011-2016. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế thì tỉ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và đại biểu HĐND trên địa bàn huyện vẫn còn thấp.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, coi xây dựng phát triển vững chắc đội ngũ CBN tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Tiếp đến, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Tăng tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là người dân tộc thiểu số, CBN, cán bộ trẻ”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII xác định mục tiêu đến năm 2030 phải có CBN trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%; tỉ lệ nữ ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đạt trên 35%.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN Phú Yên luôn nỗ lực không ngừng vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ tỉnh nhà. Hội đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về công tác CBN. Đặc biệt, để góp phần tăng tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp và tham gia các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Tổ chức APHEDA Việt Nam triển khai dự án Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính giai đoạn 2017-2021, tổ chức các hội thảo xoay quanh các hoạt động tham chính của phụ nữ, lồng ghép giới trong hoạch định chính sách địa phương; tập huấn nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND các cấp, nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ĐBQH và đại biểu HĐND…

Để phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp CNH-HĐH và nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, theo bà Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Đại biểu dân cử Quốc hội thì cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác CBN, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng CBN; phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong việc tổ chức nâng cao năng lực cho CBN.

Đồng thời, bản thân CBN cần nỗ lực vươn lên, nâng cao vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 sắp tới, việc đảm bảo tỉ lệ nữ trong các cơ quan dân cử sẽ tạo cơ hội cho tiếng nói của phụ nữ thể hiện rõ hơn trong những chính sách, quyết sách tại địa phương, nhất là các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới... Và điều này phù hợp với mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách giữa nam và nữ để tiến tới bình đẳng giới thực chất trong xã hội.

 NGỌC DUNG

Nguồn tin: www.baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Tổng lượt truy cập: 3,958,664

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây