Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

  •   Thứ ba - 19/10/2021 08:08
  •   509
  •  0
AN XUANÐại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng đối với các tầng lớp phụ nữ Phú Yên. Trước thềm đại hội, Ban Biên tập Tập san Phụ nữ Phú Yên đã có cuộc trao đổi với bà Lê Đào An Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên, Đại biểu Quốc hội khóa XV về những định hướng cho mục tiêu, nhiệm vụ tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
* Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN Phú Yên đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Xin bà cho biết rõ hơn về kết quả này?
Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ”, với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tích cực học tập, rèn luyện,làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ trong thời kỳ mới “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
Các cấp Hội đổi mới hình thức sinh hoạt, chuyển đổi cách tiếp cận, đa dạng hóa các hoạt động để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng. Có nhiều biện pháp quyết liệt để củng cố các cơ sở có tỷ lệ hội viên dưới 50%. Bên cạnh duy trì các mô hình tập hợp hội viên theo địa bàn dân cư, đối tượng, tiếp tục mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng các tổ, nhóm, câu lạc bộ theo đặc thù lứa tuổi, sở thích, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo, hoạt động thiện nguyện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội… Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chương trình công tác của Hội đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thông qua các phong trào, chủ đề của Hội như: “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, “Mỗi cơ sở Hội là một địa chỉ an sinh xã hội”, “Mỗi hội viên phụ nữ là một pháo đài vững chắc phòng, chống Covid-19”… đã tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tập trung chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ, chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng vào cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư. Bằng quyết tâm, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, các cấp Hội đã có nhiều hình thức thu hút hội viên đến với tổ chức Hội, đầu nhiệm kỳ có 32 cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50% đến nay không còn cơ sở có tỷ lệ thu hút, tập hợphội viên dưới 50%. Toàn tỉnh, có 155.983 hội viên, chiếm 70,4% so với PN từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ cơ sở Hội xếp loại xuất sắc, vững mạnh, khá chiếm 100%; không có cơ sở Hội xếp loại trung bình, yếu.
* Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất là nhân tố then chốt trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Bà đánh giá như thế nào về trình độ, chất lượng của đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026?
Để xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp Hội chú trọng đổi mới tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Công tác rà soát quy hoạch được tiến hành thường xuyên. Bộ máy chuyên trách Hội LHPN các cấp được kiện toàn củng cố theo hướng tinh gọn. Đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng, đảm bảo cơ bản về chức danh, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhiều cán bộ Hội được tham gia giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đảm bảo cơ bản về chức danh tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm kỳ này, 100% cán bộ Hội ở cấp tỉnh, huyện, cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, 21 cán bộ Hội các cấp luân chuyển giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, tạo thêm động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội.
*Để tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN Phú Yên đã đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ gì, thưa bà?
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN tỉnh sẽ tích cực bám sát vào định hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Phụ nữ các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và tình hình thực tế về nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Tập trung thực hiện Phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và 3 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; Đồng hành xây dựng chi, tổ phụ nữ vững mạnh; Phụ nữ tham gia xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.
Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khẳng định vị thế tổ chức Hội LHPN vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu, các cấp Hội tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị của gia đình Việt Nam; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Quán triệt, thấm nhuần và lan tỏa các giá trị cốt lõi của tổ chức Hội (đoàn kết, nhân văn, sáng tạo, khát vọng, phát triển) đến từng cán bộ, hội viên, phụ nữ. Cán bộ Hội chuyên trách các cấp thực hiện “3 cùng” với chi Hội: “cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo” để quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu: Hàng năm giúp 110 hộ có phụ nữ thoát nghèo; vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 130 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập, duy trì mới 6 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 8.800 hội viên, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội... Thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động phụ nữ, không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng của phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp phụ nữ. Tích cực phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh...
* Xin cảm ơn bà!
(Thu Huyên thực hiện)
THEO TẬP SAN PHỤ NỮ PHÚ YÊN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 20

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 19

Tổng lượt truy cập: 4,214,199

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây