Xây dựng hình ảnh phụ nữ Phú Yên trong thời đại mới

  •   Thứ ba - 15/02/2022 15:42
  •   1181
  •  0
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa. Ảnh: NGỌC DUNG

Các cấp hội LHPN Phú Yên đã và đang tập trung xây dựng hình ảnh người phụ nữ Phú Yên thời đại mới, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Khẳng định vai trò, vị thế

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Phú Yên nói riêng luôn có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ các cấp tiếp tục thắp sáng ngọn lửa “Đội quân tóc dài”, ngọn lửa “Ba đảm đang” đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân cho biết: Những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của các cấp hội LHPN Phú Yên phát động gắn với học tập, làm theo Bác và phấn đấu rèn luyện 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đã phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tỉnh nhà phát triển toàn diện. Đặc biệt, sự kết nối tập hợp của các cấp hội đã tạo nên sức mạnh tập thể ngày càng lớn mạnh, tiếp thêm động lực cho phụ nữ cống hiến, theo đuổi ước mơ và giá trị cuộc sống, tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Cùng với chương trình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, các cấp hội luôn chủ động tranh thủ mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ các địa phương tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tính đến nay, tổng dư nợ mà các cấp hội quản lý hơn 1.924 tỉ đồng, tạo điều kiện cho 47.949 hộ phụ nữ vay vốn xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Phong trào hỗ trợ khởi nghiệp, vận động phụ nữ các địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra những nông sản có năng suất chất lượng cao. Bên cạnh đó, đội ngũ nữ doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh, hiện thực hóa khát vọng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Không chỉ tạo ra của cải vật chất, các tầng lớp phụ nữ Phú Yên còn góp sức giải quyết nhiều vấn đề của xã hội thông qua các phong trào: bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, làm theo gương Bác thực hành tiết kiệm, phụ nữ chung tay vì một Phú Yên xanh, phòng chống dịch bệnh COVID-19...

Nói về vai trò, vị thế và những đóng góp của phụ nữ thời gian qua, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cho rằng: Phụ nữ Việt Nam ngày nay không chỉ là hạt nhân trong tế bào xã hội, mà còn là một lực lượng chính yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của đất nước, của dân tộc. Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của phụ nữ cả nước, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Phú Yên với truyền thống của “những mẹ Hòa Đồng chặn xe tăng” đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn lên, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đảng bộ, chính quyền ghi nhận những cống hiến và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Phú Yên nói riêng.

Xây dựng người phụ nữ trong thời kỳ mới

Với mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh nhanh và bền vững mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra, mà trong đó người dân phải là mục tiêu và đối tượng thụ hưởng của sự phát triển, để mọi người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, để phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp hơn, có cơ hội, điều kiện đóng góp cho xã hội, cho đất nước thì rõ ràng chúng ta còn nhiều việc phải làm. Đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, trong đó có lực lượng phụ nữ và vai trò tổ chức hội LHPN các cấp - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh. Vì vậy, các cấp hội Phụ nữ Phú Yên cần nắm vững những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhất là Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới để tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của phong trào phụ nữ tỉnh, đảm bảo tiếp tục phát huy tốt sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực.

Để tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của các cấp hội, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo và những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2035, theo bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội LHPN Phú Yên cần coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng, giáo dục truyền thống, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức công dân và niềm tự hào của người phụ nữ; tiếp tục khẳng định vai trò phụ nữ trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc; chủ động triển khai xây dựng người phụ nữ Phú Yên thời đại mới, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có tri thức, sức khỏe, có đạo đức, bản lĩnh, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, chủ động tham gia và đề xuất giải quyết tốt những vấn đề đặt ra đối với gia đình hiện nay, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng.

Chia sẻ về hoạt động Hội LHPN Phú Yên trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân nói: Các cấp Hội Phụ nữ Phú Yên đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026 đi vào cuộc sống. Ngoài tập trung thực hiện 2 khâu đột phá, đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đồng hành xây dựng chi, tổ phụ nữ “xanh, thân thiện, vững mạnh”, các cấp hội thực hiện tốt phương châm: “Tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cùng cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”; tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu phấn đấu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Đồng thời gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa và truyền thống phụ nữ Việt Nam; xây dựng người phụ nữ Phú Yên nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng của con người thời đại mới, để cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện. 

Các cấp hội LHPN Phú Yên đang tập trung xây dựng người phụ nữ Phú Yên trong thời đại mới, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, chung tay xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân

NGỌC DUNG

Nguồn tin: www.baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 42

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 41

Tổng lượt truy cập: 4,234,486

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây