Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ

  •   Thứ bảy - 05/01/2019 15:28
  •   3037
  •  0

 

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em là hoạt động mà các cấp Hội LHPN tỉnh đã và đang tích cực triển khai. Báo Phú Yên giới thiệu các ý kiến tâm huyết của cán bộ Hội xung quanh nội dung này...

CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH ĐẶNG THỊ HỒNG NGA: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ

Có thể nói, trong năm qua chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ không ngừng được nâng cao với nhiều nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế, mang lại quyền lợi cho phụ nữ, góp phần ổn định cuộc sống gia đình và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Từ đó từng bước khẳng định vai trò của Hội LHPN các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội địa phương, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, trong năm 2019, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”; triển khai thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019; “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở”; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu mỗi cơ sở Hội có ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, nâng cao nhận thức cho phụ nữ; mỗi huyện Hội vận động xây dựng 1 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; mỗi Hội cơ sở nhận giúp đỡ ít nhất 1 địa chỉ an sinh xã hội và 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo (có địa chỉ cụ thể)...

CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN ĐỒNG XUÂN NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC: Kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Đồng Xuân luôn chú trọng kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Ngoài việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp, Hội có sự đổi mới phương pháp lãnh đạo.

Cụ thể, chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở trực tiếp triển khai, phổ biến các nội dung hoạt động của Hội tại các buổi sinh hoạt hội viên, đặc biệt là các cơ sở Hội trên địa bàn. Huyện đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt. Điều đó được thể hiện trong việc định hướng công tác phát triển hội viên tại cơ sở.

Để thu hút hội viên, phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, trước hết cán bộ Hội tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội LHPN Việt Nam cũng như quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội...

Hội LHPN cơ sở tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội, tuyên truyền phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…

CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN TUY AN BÙI THỊ YÊN: Tích cực giám sát và phản biện xã hội

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Vì vậy, Hội LHPN huyện Tuy An luôn nỗ lực trong công tác này.

Hàng năm, Hội phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành địa phương tổ chức các cuộc giám sát những vấn đề liên quan đến quyền của phụ nữ trong Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cũng như việc cấp thẻ BHYT cho phụ nữ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi; các chế độ, chính sách về BHXH đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Bên cạnh đó, hoạt động tham gia phản biện xã hội của Hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ Hội các cấp tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với Hiến pháp và nhiều dự thảo luật, bộ luật, nghị định, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy và chính quyền địa phương, các văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ…

Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng nỗ lực phát huy vai trò Hội thẩm nhân dân trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em; các cơ sở Hội tích cực tham gia hòa giải các vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai, cho vay nặng lãi...

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Tuy An sẽ chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời tăng cường theo dõi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội để từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh.

CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN SƠN HÒA NGUYỄN THỊ TẠO: Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình

Xuất phát từ thực tế địa bàn miền núi khó khăn, Hội LHPN huyện Sơn Hòa thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật. Trong đó phát huy vai trò tích cực của cán bộ Hội cơ sở, hội viên nòng cốt để kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong phụ nữ và người dân, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong năm 2018, ngoài việc chủ động trực tiếp tuyên truyền, Hội cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 257 buổi truyền thông về bảo vệ môi trường, nước sạch; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, thực hiện KHHGĐ; các chế độ bảo hiểm xã hội, công tác an toàn giao thông, chung tay thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới… cho trên 13.800 lượt hội viên, phụ nữ ở Sơn Hòa.

Ngoài ra, các cơ sở Hội cũng đã phát hiện, giới thiệu, biểu dương 32 gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; duy trì, nhân rộng các mô hình học tập theo Bác, bảo vệ môi trường; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; tập hợp, thu hút hội viên… Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2017-2022 trong các cấp Hội.

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN: Đa dạng hóa các hoạt động hướng về cơ sở

Năm 2018, nét nổi bật trong công tác Hội của phụ nữ Công an tỉnh, đó là tổ chức hoạt động dân vận, xã hội từ thiện hướng về cơ sở giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo. Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức 39 chương trình “Mùa đông ấm áp”, “Tiếp bước em đến trường”, “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”, “Gian hàng miễn phí vì người nghèo”, “Vui Tết Trung thu”.

Đồng thời khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình khó khăn; tặng sách vở, học bổng, xe đạp, áo trắng, áo phao cho học sinh, trẻ em nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; thăm tặng quà cho người dân vùng lũ và hàng ngàn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo... với tổng giá trị trên 1 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội còn nhận giúp đỡ lâu dài 37 địa chỉ an sinh với số tiền từ 300.000-800.000 đồng/tháng, tặng 38 thẻ BHYT cho hộ phụ nữ khó khăn tại các địa phương.

Thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027, trước vấn nạn trẻ em (nhất là trẻ em gái) bị xâm hại, bị bạo lực, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng mô hình “Tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ”. Mô hình này được lãnh đạo Công an tỉnh và các trường học đánh giá rất cao.

Năm qua, Hội đã tuyên truyền nội dung này cho trên 4.000 học sinh tiểu học, trẻ em trong tỉnh. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai ở các địa phương, trường học khác để nhiều trẻ em được tiếp cận, trang bị kiến thức tự bảo vệ bản thân, giảm thiểu vấn nạn xâm hại trẻ em, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

NGỌC DUNG (ghi)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Tổng lượt truy cập: 4,082,387

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây