Nâng cao chất lượng hoạt động Hội

  •   Thứ hai - 09/07/2018 10:33
  •   4378
  •  0
Tại hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 5 (khóa XVI) mới đây, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến, kinh nghiệm và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tổ chức Hội trong thời gian tới. Phóng viên Báo Phú Yên lược ghi một số ý kiến tâm huyết.
Nga PN tinhCHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH ĐẶNG THỊ HỒNG NGA: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Hội
Năm 2018, các cấp Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện 2 khâu đột phá. Đó là nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Để thực hiện hiệu quả những nội dung này, Hội LHPN tỉnh luôn chú trọng kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 142 cán bộ Hội các cấp. Hội LHPN tỉnh và 9 huyện, thị, thành phố cũng đã kiểm tra công tác Hội cấp cơ sở, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác Hội, nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết các vấn đề thiết thân liên quan đến phụ nữ...
Để nâng cao chất lượng hoạt động Hội, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp hội viên cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các đề án tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp...
Nga PHCHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN PHÚ HÒA TRẦN THỊ HỒNG NGA: Góp sức xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cùng với việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2020, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở gắn các tiêu chí XDNTM vào nhiệm vụ công tác Hội. Đặc biệt, thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, các cơ sở Hội đã vận động hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động gắn với xây dựng gia đình văn hóa, XDNTM.
Cùng với đó, Hội LHPN huyện đẩy mạnh chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: phối hợp với Trung tâm Dạy nghề, Trạm Khuyến nông tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, dạy nghề cho phụ nữ; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn xây dựng các mô hình trồng rau sạch (xã Hòa Quang Bắc), trồng đậu phộng (xã Hòa An), nuôi heo bằng đệm lót sinh học (xã Hòa Trị)… mang lại hiệu quả cao và đang nhân rộng trong toàn huyện. Đến nay, các cấp Hội đã giúp được 281 hộ phụ nữ nghèo, 161 hộ phụ nữ cận nghèo và 51 hộ phụ nữ thoát nghèo. Ngoài ra, để chung tay bảo vệ môi trường, Hội LHPN huyện đăng ký với Huyện ủy thực hiện mô hình “Trồng hoa ven đường” tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Hội LHPN huyện Phú Hòa tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, chủ động lồng ghép các hoạt động XDNTM vào công tác Hội. Đồng thời vận động hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao năng lực cán bộ và chất lượng tổ chức Hội…
Hiep SCPHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN TX SÔNG CẦU NGUYỄN THỊ MINH HIỆP: Triển khai hoạt động trực tiếp giám sát xã hội
Trong những năm qua, thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội LHPN TX Sông Cầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Hội LHPN đã giám sát trực tiếp các chuyên đề như: Thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, tại cấp xã, phường, trong năm qua, Hội LHPN đã triển khai, hướng dẫn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cấp kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Qua giám sát, các cấp Hội đã phát hiện một số vấn đề bất cập, khó khăn trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, bố trí, cấp kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở... Qua đó, các cấp Hội đã kiến nghị, đề xuất 16 vấn đề được UBND thị xã và xã, phường tiếp thu, chỉ đạo giải quyết, góp phần nâng cao công tác rà soát hộ nghèo, thực hiện chính sách giảm nghèo và công tác hòa giải ở cơ sở tại các địa phương.
Qua thực tiễn giám sát xã hội trực tiếp, Hội LHPN TX Sông Cầu rút ra những kinh nghiệm như: Cần định hướng nội dung giám sát gắn với những vấn đề nổi cộm cho Hội cơ sở. Công tác giám sát của tổ chức Hội phải có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền, của các đoàn thể chính trị - xã hội; cần tranh thủ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm Ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan chức năng liên quan, chuyên gia tư vấn thuộc các lĩnh vực; phát huy vai trò chủ động của Hội LHPN trong thực hiện giám sát; kế hoạch giám sát cần nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc giám sát, xác định đúng đối tượng giám sát, phạm vi giám sát và thời gian tổ chức thực hiện…
Loan TPPHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN TP TUY HÒA ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LOAN: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc
Xuất phát từ nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, những năm qua, Hội LHPN TP Tuy Hòa đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu, chỉ đạo công tác phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cho trên 21.700 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về các bạo lực gia đình, Hôn nhân - Gia Bình đẳng giới, chăm em; chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng CLB “Mái ấm gia đình”, “Nuôi dạy con tốt”, “Mẹ và con gái”, “Không sinh con tiếp theo”, “Không sinh con thứ ba”, “Trợ giúp pháp lý”... Đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” để bảo vệ phụ nữ.
Để góp phần làm tốt công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, theo tôi, cần gắn tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình với tuyên truyền thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành để bảo vệ người bị bạo hành.
Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về hôn nhân gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tư vấn, hướng dẫn cho chị em cách tổ chức cuộc sống gia đình. Kịp thời động viên các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn; biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ chức gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt.
Loan CA tinhCHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN: Tổ chức các hoạt động dân vận hướng về cơ sở
Trong các mô hình hoạt động hiệu quả của Hội Phụ nữ Công an tỉnh phải kể đến mô hình hoạt động dân vận hướng về cơ sở. Đây là mô hình bắt nguồn từ công trình thi đua đặc biệt “Phụ nữ Công an Phú Yên hướng về cơ sở; vì bình yên cuộc sống; giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo”. Bên cạnh việc về cơ sở giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, chúng tôi còn kết hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương dưới nhiều hình thức như: thi tìm hiểu pháp luật, chiếu phim khoa giáo, phim tư liệu, tổ chức phiên tòa giả định…
Điểm mới trong hoạt động dân vận hướng về cơ sở của Hội Phụ nữ Công an tỉnh từ đầu năm đến nay, đó là lồng ghép thực hiện đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027; tổ chức 4 buổi tuyên truyền về phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình cho trên 1.000 lượt người dân; tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, bạo lực học đường cho trên 2.000 học sinh các trường phổ thông và trẻ em trong tỉnh... Qua đó gắn kết được công tác Hội với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng công an, được lãnh đạo công an các cấp đánh giá cao.
Thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng hoạt động hướng về cơ sở, vì bình yên cuộc sống, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, mà cụ thể là mô hình tuyên truyền phòng chống mua bán người, phòng chống xâm hại trẻ em…
NGỌC DUNG (thực hiện)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 41

Tổng lượt truy cập: 4,233,712

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây